pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
  Реализирани
  Текущи
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилРеализирани проекти
.
През 1999 г. - 2003 г. музеят разработва и успешно реализира следните проекти:
 1. Реставрация на средновековна църква “Св. Георги”, кв. Колуша, гр.Кюстендил-Програма за развитие на културата в България[BG9606], финансиран от Евро-български фонд за развитие на изкуствата;
 2. Археологическо проучване, консервация и реставрация(на находките и рекултивация на могилата), експониране и публикация на Тракийска могила в м. “Топлика”, Община Невестино, финансиран от Посолството на Швейцария в Република България;
 3. Реставрация, консервация, експониране и публикация на антична мозайка с изображение на Херакъл от Пауталия, финансиран от Национален фонд “Култура” и частично от Национален център “Музеи, галерии и изобразителни изкуства “;
 4. Цялостна консервация, реставрация и експониране на обект “Антични терми”, гр. Кюстендил – І етап, финасиран от Национален фонд ”Култура”;
 5. Изграждане и поддържане в Интернет на уеб-сайт на Регионален исторически музей Кюстендил ( http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg )
 6. Проект “ От социални помощи към заетост”, 2003г., 2004г.
 7. През 2003 година музеят с партньор Природо-математическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” и Областен комитет на Български червен кръст – Кюстендил изпълни проект “Свобода и отговорности”, финансиран от Фондация “Партньори –България” по Програма “Превантивна програма за деца в риск”;
 8. През 2004г. започна изпълнението на Проект “Кюстендилски регион –кръстопът на осемхилядолетна история и култура”по Програма ФАР на Европейския съюз -Проект BG 0102.03 “Грант схема за развитие на културния туризъм в България”, в сътрудничество с областна управа Кюстендил, общини Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Рила, Бобошево и две неправителствени организации - Съвет по туризъм и туристическо дружество “Осогово” Кюстендил.
Назад Горе

 

През 2005г. Регионален исторически музей е успешно защититил и реализирал пет проекта:
 1. Проект по Национална програма“От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2006г., ангажирани 29 работнка;
 2. Проект ”Изграждане на нова археологическа експозиция”, финансиран от НЦМГИИ, отпуснати 6000 лв.
 3. Проект “ Кюстендилски регион-кръстопът на 8 000 история и култура” по
  Програма ФАР на ЕС, партньор на Областна администрация Кюстендил. Проектът е успешно изпълнен и финализиран на 01.06.2005г. На Национално изложение на неправителствените организации в България, проведено на 4-5 май 2005г. в гр. Бургас, проектът спечели Първа награда за “ Най-добър проект в категория “ Култура” в Националния конкурс “ Направено в България с подкрепата на Европа”
 4. Проект “ Изграждане на етнографска експозиция” в гр. Сапарева баня, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление, гр. София. Партньор на Клуб на жената “ От извора” и община Сапарева баня.;
 5. Проект на фирма “ Хигия” ЕООД, гр. Кюстендил ” Възстановяване и реставрация на културния паметник “ Дервиш баня”, гр. Кюстендил-възможност за трудова реализация на младите хора” по Програма “ФАР” BG 0202.01”Насърчаване на заетостта сред младежите”,на Министерство на труда и социалните грижи/ РИМ-Кюстендил е подкрепяща организация.  Изработени са 6 бр. проектни предложения за консервация и реставрация на паметници на културата в гр. Кюстендил за финансиране от Министерство на културата
Назад Горе

 

Международни и трансгранични проекти

  1. Проект „Заедно по свещените места на планината Осогово” по Програма Добросъседсвто България – Република Македония 2004, Бюдежетна линия 2004/016-786.01.02. Референтен номер на проекта: BG2004/016-786.01.02.01. Срок на изпълнение: 01.12.2006 - 30.11.2007 г.
  Предмет: Проучване на състоянието на култовите обекти и местности в пограничната зона на Кюстендилска област и на техния потенциал за развитие на трансграничен културен туризъм; Изграждане на база данни на ресурсите на региона като основа за развитие на културно-туристически продукти; Популяризиране на култовите обекти и места в Кюстендилска област чрез създаване и представяне на културни продукти - пътеводител, мултимедия, промоционален интернет-сайт и фотоизложба в Р България и Р Македония.
  Проектът има за основна цел изграждане на дългосрочно сътрудничество в пограничната зона между област Кюстендил в Р България и Източен и Североизточен регион в Р Македония, чрез популяризиране на културното наследство и изграждане на устойчиви програми за културен и икономически обмен.
  Място: Област Кюстендил, общини: Кюстендил, Невестно, Бобошево, Кочериново, Рила (България), Крива Паланка, Кратово и Пробищип (Р Македония)
  Роля: Бенефициент – изпълнител на проекта
  Партньор: Община Щип, Р. Македония
  Резултати:
  • Създадена база данни за паметниците на културата с култов характер и местности;
  • Създадени информационни продукти: пътеводител, промоционен интернет сайт, 25 мин. рекламен видеофилм, мултимедиен продукт, фотодокументална изложба;
  обучени 50 души екскурзоводи;

  2. Проект „F-M U. S. EU. M. (Форма на мултимедийна система за европейски музей)”
  по Програма Учене през целия живот (LLP) – подпрограма „Леонардо да Винчи” (2007-2013) Реф. № LLP-LDV/TOI/07/IT/016; Срок на изпълнение: 15.11.2007-14.11.2009 г.
  Предмет: Създаване на виртуален музей на общите европейски корени. Проектът е наднационален, насочен към граждани, музеи и институции, ориентирани към новаторско дидактично съдържание и неограничени от възрастови граници учебни методи, целящи възможно най-широк достъп до информационните и комуникационните технологии. Място: Италия, Румъния, България - осъщесвтява се в партньорска мрежа между девет организации от трите държави.
  Роля: Партньор
  Партньори: Неправителсвена организация от Рим „Евро Инованет” и Община Рим от Италия, Университет „Лучан Блага”, гр. Сибиу и Национален музей „Брукентал” от гр. Сибиу (Румъния); „Култура Аними”, НПО от София

  Резултати:
  - Европейски виртуален музей с уеб адрес www.europeanvirtualmuseum.net
  - Проектна брошура – 3 000 броя, отпечатана на 4 езика (английски, български, италиянски и румънски);
  - Бюлетин, издаван на английски език на всеки 6 месеца – общо 4 броя;
  - Адресник, включващ организации, институции, медии и туристически фирми от трите държави партньори по проекта – България, Италия и Румъния институции, медии, туристически фирми и колеги;
  - Мултимедиа – 1 200 копия, включващ събраната база данни със снимков и текстови материал.

  3. Проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в Кюстендилска област за устойчиво трансгранично сътрудничество” по Програма Добросъседство България – Република Македони 2005, Реф. №: BG2005/017-456.01-11. Срок на изпълнение: 01.03.2008 - 30.06.2009 г.

  Предмет: Подобряване опазването и поддържането на съществуващите културни ресурси, така че да стимулират местни бизнес инициативи; Признаване на Кюстендилксия регион като център за транс-граничен културен туризъм; Подобряване на туристическите атракции в трансграничния регион; Подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион; подобряване достъпа за хора с увреждания до най-ценните туристически атркации; Предствяне на културно-историческото наследство на Кюстендилска община; Създаване на устойчиво сътрудничество между Регионален исторически музей Кюстендил, Община Кюстендил, Община Щип и Световна Академия за скално изкуство с музей и научно-образователна дейност – Кратово. Главна цел на проекта е подобряването на конкурентноспособността на икономиката на трансграничния регион Кюстендил – Щип чрез създаване на по-добра инфраструктура за туристически посещения, подобряване на туристическите атракции и създаване на условия за ефективно сътрудничество на всички нива
  Място: Област Кюстендил, общини: Кюстендил, Невестино, Бобошево, Рила и Кочериново (България), Община Щип (Р Македония)
  Роля: Бенефециент – изпълнител на проекта
  Резултати:
  - подобряване на 4 туристически атракции (паметници на културата с национално значение) чрез реставрация и консервация;
  - подобряване инфраструктурата на 4 туристически забележителности включително условия за достъп на хора с увреждания;
  - създадени трансгранични културно-туристически маршрута;
  - подобрена информационна инфраструктура на 10 туристически стойностни обекта;
  - разработена работна програма за бъдещи инвестиции в туристическата инфраструктура.

  4. Проект Museum Communicator (MU.COM)
  по Програма Учене през целия живот (LLP) – подпрограма „Леонардо да Винчи” (2007-2013) Реф. LLP- LDV-TOI-10-IT-489; Срок на изпълнение: 01.10.2010-30.09.2012 г.
  Предмет: Създаване на електронен курс на обучение за музен комуникатор.
  Място: Италия, Румъния, Великобритания, България - осъщесвтява се в партньорска мрежа между организации от четирите държави.
  Роля: Партньор
  Партньори: Университет „Ла Сапиенца – Рим”, Неправителсвена организация от Рим „Евро Инованет”, Провинция Рагуза и Международен музей за керамика във Фаенца (Италия); Университет „Лучан Блага”, гр. Сибиу и Национален музей „Брукентал” от гр. Сибиу (Румъния); НПО от Манчестър „OAKE ЕВРОПА” (Великобритания)

  Резултати:
  - Електронен курс на обучение за музеен комуникатор на четири езици http://www.museumcommunicator.eu/

  5. Проект: „Културното наследство на предците ни –
  духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, с референтен №2007CB16IPO007-2011-2-39, съфинансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 България – Р Македония, CCI № 2007CB16IPO007. Срок на изпълнение: 23.07.2012 – 22.07.2013 г.
  Предмет: Проучване и популяризиране на култуно-историческото наследство в трансграничния регион на България и Република Македония.
  Място: България и Република Македония
  Роля: Водещ партньор
  Партньори: Община Крива Паланка
  Основни дейности:
  - провеждане на комплексни теренни проучвания на територията на трансгранияния район Кюстендил – Крива Паланка и изработване на база данни за материалното и нематериалното наследство в трансграничния регион;
  - подготовка и провеждане на 2 двудневни Празника на традиционната култура в Кюстендил и Крива Паланка с ревю спектакли на традиционно облекло, детски празници „Игрите на баба и дядо” и изложби на традиционна кухня от трансграничния регион;
  - провеждане на двудневен семинар „Културно наследство без граници” в Крива Паланка с участието на експерти от Р. България и Р. Македония, работещи в сферата на проучване на културното наследство в трансграничния регион Кюстендил – Крива Паланка;
  - подготовка и отпечатване на рекламно-информационни материали;
  - подготовка и откриване на две фотодокументални изложби на тема „Културно наследство без граници”.

  Основни резултати:
  -създаден общ образец на анкетна карта за материалното и нематериалното културно наследство;
  -създадена база данни за културно-историческото наследство на целевия регион по проекта;
  -подготвени и отпечатани рекламно-информационни продукти: 6 бр. брошури /3 български-английски, 3 македонски-английски/; 2 бр. пътеводители „По пътя на легендите” /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/;
  -подготвени и открити 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/.

  6. Проект „РИКОЛ - Да си спомним за холокоста на ромите и синтите. Пътеки в спомените.” Референтен номер: 555489-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-REMEM
  Срок на изпълнение: 1 октомври 2014 – 30 септември 2015 г.
  Финансиране: Програма Европа на гражданите, Направление 1 Европейска памет за миналото
  Водеща организация. Опера Номади (Рим, Италия)
  Партньори:
  Университет Лучан Блага (Сибиу, Румъния)
  Романи Крис (Букурещ, Румъния)
  Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” (Кюстендил, България)
  Сдружение Ларго (Кюстендил, България)
  Изкуство и култура на Азия „Видя” (Рим, Италия)
  Предмет на проекта:
  Проектът се фокусира върху холокоста срещу ромите и синтите (т. нар. самударипен или пораймос) по време на Втората световна война.
  Цели на проекта:
  Осъществяване на интерактивни събития, популяриизращи темата за положението на ромите и синтите в Европа през Втората световна война, по специално в Италия, Румъния и България.
  Резултати на проекта: проведени 6 на брой събития, както следва:
  Събитие 1
  Местоположение/дата: Рим, Италия, на 30 септември 2014 г.
  Кратко описание: Целта на събитието, организирано от Сдружение «Национална опера номади», бе стартиране и промотиране на проекта пред целевите групи (ученици от средните училища, учители, членове на гражданското общество, заинтересовани страни, обществени организации, активни в популяризирането на междукултурата, историческите документи и правата на човека), представяне на планираните събития (работни срещи, изложби, възпоменателни събития).
  Събитие 2
  Местоположение/дата: Рим (Италия), на 18.02.2015 г.
  Кратко описание: Целта на събитието, организирано от Сдружение «Национална опера номади» бе представяне и споделяне на резултатите от интерактивните семинари, проведени в рамките на проекта в някои училища в Рим. Ученици и учители имаха възможност да си взаимодействат активно с роми и изследователи и да покажат техния опит и работа, извършена по време на учебните работилници по проекта.

  Събитие 3
  Местоположение/дата: Сибиу, Румъния, 26 и 27 февруари 2015 г.
  Кратко описание: Целта на събитието бе организирането на международна научна конференция на тема "Пораймос/Самодарипен и колективната памет в двадесети век в Югоизточна Европа". То бе насочено към повишаване на информираността и знанията на местното гражданско общество за ужасните депортациите, на които са били подложени румънските роми. Друга цел бе отбелязването на Ден в памет на ромския холокост, както и на расовото преследване, понесен от тази етнически група в Европа. В конференцията взеха участие учени от няколко университети и изследователски институти, като Университет «Лучан Блага» в Сибиу, Университет «Бабеш-Боляй» в Клуж-Напока, Университет «Базиликата» в Италия, Университет «Св. Климент Охридски» в София, Румънски институт за научни изследвания на националните малцинства в Клуж-Напока, Национален институт за изучаване на холокоста в Румъния «Ели Визел», Виенски институт за изследване на Холокоста.

  Събитие 4
  Местоположение/дата: Кюстендил, България на 8 април 2015 г.
  Кратко описание: Целта на събитието бе да се представи и популяризира изложбата "Ромите в Кюстендилския край - история, бит и култура". Тя бе експонирана в Къща музей «Димитър Пешев», където се помещава постоянната музейна експозиция, посветена на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Изложбата включва 22 пълноцветни табла със снимки, факсимилета на научни публикации и периодични издания, текстове и материали, разкриващи живота на ромите от региона на Кюстендил от времето на тяхната миграция по българските земи до наши дни. Текстовете, описващи тяхната история, начин на живот и култура, наред с анотациите към снимките, са на български и английски език. Изложбата се фокусира върху няколко теми, като: „Преместването от град Кюстендил в ново селище”, „Комунистическата съпротива и циганите”, „Циганите от Кюстендил през Втората световна война”, „Училище и просвета”, „Културен живот” и др. Място е отделено и на техния бит, традиции, обичаи и практикувани занаяти. Описани са религиозните вярвания сред ромите в Кюстендил и свързаните с тях семейни празници.

  Събитие 5
  Местоположение/дата: Събитието бе организирано в Букурещ, Румъния на 2 август 2015 г.
  Кратко описание: Целта на събитието бе почитане паметта на ромите, жертви на холокоста в Румъния. Събитието, организирано от Сдружение „Романи Крис” (Букурещ), бе на тема "Честване на жертвите на Холокоста. Пътуване в миналото" и бе посетено от обикновените граждани, както и от:
  - оцелели от холокоста роми, които разказаха своите истории;
  - историци;
  - студенти;
  - доброволци;
  - педставители на обществени институции и неправителствени организации.
  По време на събитието се обърна внимание на: разкази на оцелели от Пораймос/Самударипен – масово избиване на роми; почитане паметта на депортираните роми в Приднестровието през 1942-1944; настоящото положение на ромите в Европа и в Румъния; положението на оцелелите от холокоста роми: правни въпроси; Ромския холокост: митът за картонените лодки; ромите в Румъния: мит и реалност.

  Събитие 6
  Местоположение/дата: Рим, Италия на 25 септември 2015 г.
  Кратко описание: Целта на събитието бе представяне на резултатите, постигнати в рамките на една година от изпълнението на проект «РИКОЛ». То бе организирано от Сдружение «Национална опера номади» и показа създадените продукти от образователните дейности до видео интервютата, резултатите от теренните проучвания, координирани от Сдружение «Национална опера номади», от Университет „Лучан Блага» - Сибиу и от Регионален исторически музей "Акад Йордан Иванов" – Кюстендил. Баха представени интернет страницата на проекта, брошурата, електронната книга с произведения на учениците по време на учебните работилници, извършвани в рамките на проекта.Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007