pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
    Библиография на музейните специалисти
    Издания
    Известия на РИМ Кюстендил
    Съдържания
    Симпозиуми и Конференции
    Дисертации
    Участие на наши специалисти в други конференции
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилСъдържание на Известията на РИМ Кюстендил
.

ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЮСТЕНДИЛ
PROCEEDINGS OF HISTORICAL MUSEUM - KUSTENDIL


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ I


Юлия Христова – Академик Йордан Иванов
Арх. Юлий Фърков – Археологически кадастри на Национален архитектурно-археологически резерват “Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”
Стефан Чохаджиев – Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция
Методи Манов – Тракийското племе денделети през IV-II в. пр. Хр. Наблюдения, проблеми, становища
Лидия Стайкова – Производство и разпространение на т.н. “македонска” сива тера сигилата по долината на Горна Струма
Венета Генадиева – Късноримска перистална сграда от Пауталия
Юниан Мешеков – Някои бележки относно пътната мрежа в Горнострумския басейн /I-IV в./
Румен Спасов – Археологически проучвания – обект “Читалище Братство” – Кюстендил
Иля Прокопов – Съкровище от тетрадрахми на Първа Македонска област от фонда на Исторически музей – Шумен
Иля Прокопов – Съкровище от тетрадрахми на Атина и Тасос, намерено край Разлог
Иля Прокопов, Димитър Иванов – Съкровището от с. Новград, Русенско и някои наблюдения върху монетите на Първа Македонска област
Иля Прокопов, Теодора Ковачева – Тетрадрахми от “Тасоски тип” във фонда на Исторически музей – Плевен
Андрей Тонев – Колективна находка от Западноевропейски монети от разкопките на обект “Калето” при с. Ръждавица
Инж. Петър Пешев – Каменни зидове в Кюстендилско


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ II

Михаил Чохаджиев – Ранният неолит в Западна България: поява, развитие, контакти
Илия Кулов – Нова находка на тракийско въоръжение от с. Средна, Гоцеделчевско
Чавдар Христов – Стратегиите на Михаил III Шишман /1323-1330/. Ситуационен поглед
Теодора Мешекова – Към въпроса за характера и организацията на металодобива в Кюстендилския санджак
Валентин Дебочички – Църковно-национално движение в Кюстендил и Кюстендилската епархия през петдесетте и седемдесетте години на XIX век
Екатерина Керемидарска – Организация на селското семейство в Кюстендилско /края на XIX – средата на XX век/
Щелиян Щерионов – Към въпроса за историко-етнографската характеристика на село Гърляно
Валентин Александров – Към въпроса за социално-политическата характеристика на село Гърляно
Галя Чохаджиева – Една песен от непубликувания архив на Ефрем Каранов
Василка Стойнева – Създаване и дейност на първите българо-съветски дружества в Кюстендил и Дупница
Йорданка Янчева – Из дейността на Народния съд в Кюстендилска околия /октомври 1944 – март 1945 г./
Венета Милушева – Първи изследователи на Кюстендил и околностите му. Начални стъпки на музейната институция
Юлий Фърков – Приемственост и развитие на култувите традиции на Кюстендил
Илона Захариева – Резбата в традиционната и в съвременната обредна система
Нина Николова – Рисуваните иконостаси на църквите “Свети великомъченик Мина” в Кюстендил и “Свети Теодор Тирон” в с. Новоселяне
Илия Николов – Сваляне на късните стенописи от западната фасада на църквата “Св. Георги” в квартал Колуша
Дафина Пешева – Архитектурно-художествени и градоустройствени проблеми при обновяване на центъра на Кюстендил


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ III

Венета Генадиева – Археологически данни за поселищен живот в местността “Мощени” край с. Невестино, Кюстендилско
Иван Гацов – Кремъчни ансамбли от Сапарева баня
Стефан Чохаджиев – Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма
Румен Спасов, Юлий Фърков, Лидия Стайкова – Новооткрита крепостна стена в Националния архитектурен и археологически резерват “Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”
Стефан Чохаджиев, Юниан Мешеков – Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха
Юниан Мешеков – Римска обществена сграда в Пауталия
Ставри Топалов – Част от разпръснатата колективна находка от варваризирани тетрадрахми от “тасоски тип” с надписа KOTYOC XAPAKTHP
Иля Прокопов – Монетно съкровище от село Боголин, Гоцеделчевско
Дочка Аладжова – Монети на Пауталия в нумизматичната колекция на музея в Шумен
Екатерина Керемидарска – Годишният аграрен и скотовъден цикъл в Кюстендилско
Камелия Грънчарова – За орнаментиката на кошулите по средното течение на Струма
Петър Игнатов, Вера Асенова – Френски капсулен дуелен пистолет от средата на XIX век
Щелиян Щерионов – Мястото на воденичарството и стопанската структура на Долноселската общинав периода от края на XIX век до двадесетте години на XX век
Лозинка Пейчева – Претворяване на хороводното песенно наследство в съвременното професионално музикално творчество
Теодора Мешекова – Към въпроса за участието на българите в организацията и управлението на металодобива в Кюстендилския санджак
Валентин Дебочички Просветното дело в Кюстендил през Възраждането
Янчо Янев – Метохът на Рилския манастир в Кюстендил
Георги Стоянов – Икономическата борба на серски революционен окръг след Илинденско-Преображенското въстание до 1908 година
Василка Стойнева – Из историята на нелегалния печат в Кюстендилско
Веселин Ангелов – За Македонисткия период на вестник “Пиринско дело” /1945-1948 г./
Йорданка Янчева – Коопериране на селското стопанство в Кщстендилска околия /1944-1958 г./ необходимост и резултати
Гергана Бояджиева – Лични екземпляри от “Сборник от български народни умотворения” на Кузман Шапкарев в Историческия музей Благоевград
Михал Николов – Помощта на Кщстендилското градско управление за Владимир Димитров-Майстора по време на следването му в Софийското рисувално училище
Славчо Чолаков – Антропологично проучване на костни останки от ранноенеолитното селище при село Ваксево, Кюстендилско
Екатерина Андреева – Правокрилите насекоми (orthoptera) в резервата “Парангалница”, Рила планина


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ IV

ЖИВОТ И ДЕЛО НА ЙОРДАН ИВАНОВ


Станьо Георгиев – Йордан Иванов и проблемите на българския национален език
Констадин Динчев – Професор Й. Иванов и историко-фолклористичното изследване
Светослав Стефанов – Интердисциплинарните изследвания на професор Й. Иванов
Боряна Велчева – Йордан Иванов като палеограф
Ангелина Даскалова, Мария Райкова – Приносът на Йордан Иванов за изследването на паметници с историческо съдържание
Никола Робев – Нумизматични сведения за Средновековието в трудовете на акад. Й. Иванов
Юлия Николова, Ана Симеонова – Френските читанки на Йордан Иванов
Михал Николов Йордан Иванов и Кюстендилското градско общинско управление
Райко Сефтерски – Архивът на академик Йордан Иванов като собствен биографичен източник
Емил Александров – Дипломатическата дейност на акад. Йордан Иванов
Елена Томова – Академик Йордан Иванов като изследовател на българската агиографска книжнина
Димитринка Димитрова-Маринова – Старобългарските апокрифи в изследванията на Йордан Иванов
Анисава Милтенова Йордан Иванов и проблемите на старобългарската белетристика
Елка Дроснева Йордан Иванов и българската средновековна книга
Йосиф Мороз – Коментар към статията на Йордан Иванов “Чудото Св. Георги с българина”
Димитър Кенанов Йордан Иванов и “Тайната книга” на богомилите

ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ, ЕТНОГРАФИЯ И ФОЛКЛОР

Ивета Тодорова-Пиргова – Кръговото интервю в теренната работа на фолклориста
Евгения Мицева – Носителите на фолклор – “медиатори” между традиция и съвременност
Магдалена Елчинова – Психолингвистичен анализ на фолклористичното интервю
Ирена Бокова – Човекът и неговите “възрасти” във фолклорната култура
Владимир Демирев – Към въпроса за народния култ към героя в хайдушкия епос от Сливенско
Станой Станоев – Българинът като вицов персонаж
Ива Станоева – Един възможен поглед към везбената технология
Тодор Моллов – Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста
Анчо Калоянов – “Месец” и “месечина” в народната астрономия и в българския обреден фолклор
Любомир Миков – Луна/крава : ламя/вятър – метаморфоза и тържество
Александър Арнаудов – Титлата “бан” в българските народни песни
Росен Малчев – “Шанко си Бонка залюби” – историята на една песен от Зайчар, град в днешна Сърбия
Светла Бабакова – Черти на езотеризъм в един Крали Марков епически сюжет
Константин Рангочев – Тпос и традиция

ИСТОРИЯ

Ивета Медникарова – Комит Булгаран – управител на Галия Нарбонска /610-612 г./
Динчо Желязков – За Свети Иван Рилски и богомилите
Георги Атанасов – За появата, семантиката и разпространението на двойния кръст в средновековна България
Иван Йорданов – Печати на епископи на Велбъжд (Кюстендил) от XI-XII век

АРХЕОЛОГИЯ

Лидия Стайкова – Ювелирни предмети от могилно погребение при Кюстендил
Георги Ковачев – По въпроса за разпространението на култа към тракийския конен бог в района на Сливен
Иван Христов – Северната граница на провинция Тракия в светлината на нови археологически материали
Анелия Божкова – Археологически проучвания в района на Кочериново
Борис Борисов – Археологически проучвания в м. Царичина край с. Големо село, Кюстендилско
Александър Бонев – Градището край с. Таваличево, Кюстендилско
Теофил Иванов – За функциите и топографията на базиликата в Пауталия от 135 г.
Blaga Alexova – Bregalnica martyrion great macedonian pilgrimige center
Кирил Трайковски – Археолошки осврт на Мордовишката епископиjа
Павел Георгиев – За столицата Преспа след Йордан Иванов
Димитър Овчаров – Преспа – по времето на Йордан Иванов и след него
Людмила Дончева-Петкова – Кръстое-енклопиони с езически и еретични елементи
Тонка Михайлова – Пръстени от Велики Преслав /кр. X-XIV в./
Йордан Алексиев – Паметниците на столицата Търнов и произведенията на Патриарх Евтимий


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ V

ЖИВОТ И ДЕЛО НА ЙОРДАН ИВАНОВ

Невяна Дончева-Панайотова – Приносът на акад. Йордан Иванов за проучване на българо-руските литературни връзки през Средновековието
Надя Данова – Приносът на Йордан Иванов в проучването на българо-гръцките културни взаимоотношения /XIV-XIX в./
Мариана Йовевска Йордан Иванов за славянското единство на Балканите
Рая Заимова, Василка Тъпкова Йордан Иванов и връзките му с френските слависти
Теодора Мешекова – Проучванията на Йордан Иванов върху рударството и металодобива в югозападните български земи
Жана Колева – Два неизвестни ръкописа на Йордан Иванов
Снежана Ракова – По следите на един ръкопис от Йордан Иванов
Жеко Попов Йордан Иванов за куцовласите в Македония
Йорданка Коцева – Проф. Йордан Иванов и българската фолклорна проза
Георги Василев – Елементи на орфизъм в богомилството

ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ, ЕТНОГРАФИЯ И ФОЛКЛОР

Георги Данчев – Близост и различия в епизода за неосъществената среща между Свети Иван Рилски и цар Петър в житията на Рилския светец
Георги Кръстев, Андрей Тодоров – Славянски приписки от гръцките ръкописи на библиотека “Елена и Иван Дуйчеви”
Малина Бойчева – Повествователната рамка в агиографския текст през XIV-XV в. старата българска и руска литература
Михайло Георгиевски – Новооткриен препис на Четвероевангелие од Рилскиот книжевник монах Спиридон од почеткот на XVI век, пронайден во Македониjа
Екатерина Керемидарска – Обичаи и вярвания за починали от неестествена смърт
Васил Станчев – Живот и народни обичаи, вяра и религия, свързани със светилищата в Босилеградско
Красимир Стоилов – Жертвоприношения при патронните празници на параклисите
Катя Атанасова – Обредната роля, смисъл и значение на трапезата в Коледните празници у българи и румънци
Петър Качешмаров – Гергьовден – моменти на инициации
Камелия Грънчарова – Бежанският миграционен поток и традиционното народно облекло в селищата по средното течение на Струма
Танас Вражиновски – Култот на Свети Климент и на Свети Наум Охридски во македонската народна традиция
Екатерина Анастасова – Митология и индентичност. Ние – Некрасовците

ИСТОРИЯ

Machiel Kiel – Ottoman Kyustendil in the 15th and 16th centuries (Ottoman administrative documents from the Turkish Archives versus myths and assumptions in the work of Jordan Ivanov)
Юлий Фърков – Укрепителната система на Кюстендил – XVII-XIX век
Добрина Желева-Мартинс – Крос-културални анализи в полза на архитектурната история
Румяна Михнева – За някои особености на търговията между Балканите и северните пазари – средата наXVII – средата на XVIII век
Георги Граматиков – Участието на българите от Македония на Узунджовския панаир
Щелиян Щерионов – Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те – 60-те години на XIX век
Славка Драганова – Османските документи от 50-те – 70-те години на XIX век за състоянието на селата в Кюстендилската кааза
Мария Кирова – Към въпроса за българското национално-освободително движение от началото на 60-те години на XIX век и политиката на Великите сили
Ана Меламед – Някои виждания от етнодемографията на Македония през Възраждането в българската историческа наука /1878-1944/

АРХЕОЛОГИЯ

Нели Танчева-Василева – Базилика № 2 от античния град Кабиле
Стефан Бояджиев – Архитектурният образ и датировката на култовите сгради на Бачковския манастир
Хитко Вачев – За съдбата на Трапезица в периода на османското владичество
Мария Йосифова – Принос към проучването на църковното строителство в късносредновековна София
Маргарита Харбова – Развитие на градовете-центрове в югозападните части на Балканите /III в. пр.Хр. – XIX век/

ЕПИГРАФИКА

Лидиjа Славевска – Балканот средишен емисионен центар
Людмил Вагалински – Организатори на спортни игри в Римска Тракия
Красимира Карадимитрова – Към проблемата за социалното положение на жената в провинция Македония
Росина Костова – Апокрифи и рисунки-графити в българската средновковна култура
Василка Герасимова, Стефан Чохаджиев – Скитът край село Трекляно, Кюстендилско
Константин Дочев – Надписът от крепостта Кърчево (Сярско) и византийската фамилия Врана
Иванка Дончева – Етимология на името Асклепий

НУМИЗМАТИКА

Иля Прокопов – Варварски подражания на македонски бронзови монети
Радослав Гущераклиев – Колективна монетна находка, село Малиново, Ловешко
Мариана Минкова – Съкровище от късноримски монети от Августа Траяна
Антоанета Динкова – Колективни находки от римски императорски монети от гр. Сливен
Фионера Филипова – Към историята на Видин за периода XV-XVII век (по нумизматични данни)
Константин Тотев, Иван Чокоев – Златни и сребърни пръстени-печати на територията на Балканския полуостров


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ VI

ЕТНОЛОГИЯ

Екатерина Керемидарска – Фонд “Йордан Захариев” при Исторически музей Кюстендил
Славка Гребенарова – Сведения за културата на българите в Кюстендилско и Западните покрайнини (по материали от студентския архив на Университетска библиотека)
Светла Груева – Още за “Антропогеографскя метод” на Йордан Захариев
Таня Марева – Кожелът – сватбен обреден реквизит от Средните Родопи
Ваня Лозанова – Палеобалкански аспекти на първомартенската обредност
Стефан Чуришки – Относно два реликта в българската култура (някои аспекти на етнокултурната приемственост между античност и средновековие)
Мария Алексиева – Обредният костюм към календарните празници в Кюстендилско
Камелия Грънчарова – Един архаичен елемент от традиционното народно облекло (по материали от средното течение на Струма)
Мирелла Дечева – Сведения за женското облекло в западните български земи според пътеписи от XVI-XVII век
Николай Колев – Небесните тела и българската народна метеорология
Васил Марков – Изображения на митологични същества в дърворезбата от Югозападните български земи
Юлий Фърков – Лекарската къща в Кюстендил
Веселин Тепавичаров – Етнологични проекции върху проблема за етническо съзнание на помаците от Западните Родопи
Жана Пенчева-Маркова – Представи и вярвания за чумата от пайона на Централна Стара планина от епохата на Възраждането

ФОЛКЛОР И ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

Галя Чохаджиева – Още нещо за “божата дарба” на лечителя или моята среща с дядо Петър Свтеца
Костадин Динчев – Локално-регионалните фолклорни наблюдения на Йордан Захариев в общоетнически контекст
Динка Гиндева – Жената в източнобългарския песенен фолклор – съпоставка с проучванията на Йордан Захариев
Василка Кузманова – Лазаруването в Кюстендилско
Лозанка Пейчева – Хоро и песен (структуриращи и комуникативни функции – наблюдения по материали от Кюстендилско)
Наталия Рашкова – Музикален ли е българинът от Западните покрайнини
Ирена Бокова – Детството и старостта в кръговрата на живота
Владимир Пенчев – Преместеният камък (меморати за установяване границата по Западните покрайнини)
Валентина Ганева-Райчева – Чрез фолклорния биографичен разказ към образа на селищната култура
Катя Михайлова – Представи за душата у българите (по материали от Кюстендилско)
Стоянка Бояджиева – Песен и предание
Евгения Мицова – И от приказките нещо
Петър Вълков – Народна етимология и фолклор
Константин Рангочев – Дисипативни структури в системата на българското етноложко познание
Росен Малчев – Следи от местен фолклорен култ към Свети Еван в с. Стубел, обл. Монтана (Св. Иван Рилски – Св. Йоан Кръстител)
Тодор Моллов – От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове)
Ирина Коларска – Песенен ученически фолклор
Николай Ненов – Песни и предания за хайдути в Кюстендилско

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Русин Русинов – Един малко известен речник на чл. кор. Йордан Захариев
Георги Данчев – Вести за царстващия и поробения Търновград, съхранени в сборниците на Владислав Граматик и рилския монах Мардарий

ИСТОРИЯ

Калин Порожанов – Поселищна характеристика на Древна Тракия през III и II хил. пр.Хр.
Диляна Ботева – Монетосеченето на Пауталия за Септимий Север и неговото семейство в периода 193-211 г. (проблеми на хронологията)
Искра Генчева – Премълчаното в античните текстове като исторически извор (Реториката)
Янчо Янев – Неизвестна приписка от село Шишковци, Кюстендилско
Александър Антонов – Поселищна и демографска характеристика на областта “Горно Краище” в Кюстендилския санджак през XVI век
Пенка Желева – Трънската буна от 1830 г.
Щелиян Щерионов – Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на XIX век
Валентин Дебочички – Въстаническото движение на българското население в Трънско и Кюстендилско в края на 1877 – началото 1878 г.
Валери Колев – Закриването на Кюстендилска епархия
Жеко Попов Йордан Захариев в политическия живот на Босилеградския край /1901-1912 г./
Тодор Димитров Йордан Захариев Харизанов – учител и училищен директор
Михал Николов – Към историята на босилеградското читалище “Развитие” и връзките му с читалище “Братство” в Кюстендил
Василка Стойнева, Йорданка Янчева – Босилеградската интелигенция в Кюстендил
Иля Прокопов – Тетрадрахмите от “Тасоски тип” и пътя през Югозападна България

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Методий Миленков, Екатерина Керемидарска – Кюстендилското овощарство в творчеството на Йордан Захариев
Чавдар Младенов, Тони Трайков – Промени в населението в селищната мрежа на Кюстендилското Краище
Стоян Авдев – Античният и средновековен златодобив в Краището
Олег Витов – Нови данни за живака в Кюстендилското Краище
Веселина Колева – Български народни дървени календари
Илона Захариева – Спаско Тричков – един неизвестен скулптор “нивист”

ДОКЛАДИ НА БЪЛГАРИ ЖИВЕЕЩИ В ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ И БЕСАРАБИЯ

Васил Станчев – Майчиният език – съставна част от самобитната национална култура или съществува ли право на етническо самоопределение
Вукица Стоименова – Народното творчество от Босилеградско (особености на народната песен)
Лилия Илиева – Брачната терминология в Босилеградско
Зденка Тодорова-Свиленкова – Българската езикова система и Царибродския говор
Пене Димитров – Български говори в Босилеградското краище
Богдан Николов – Себеотрицанието и комплекса за малоценност у българите
Иван Стоянов – За някои устойчиви елементи в духония живот на българите в Украйна


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ VII

ИСТОРИЯ

Петър Делев – По някои проблеми от историята на агрияните
Маргарита Николова – Преселението на прабългарите според български апокрифен летопис от XI в. – историческа топонимия и митология
Иво Топалилов – Един аспект от ранната римска история на Филипопол през втората половина на I век
Людмила Дончева-Петкова – За духовния живот на средновековния Велбъжд
Александър Китанов – Дупница – X-XV век
Пенка Желева – Перник през XV-XIX в. по изворови данни
Веска Спасова – Към въпроса за тълкуването на житията на Св. Иван Рилски като извор за неговия живот и дейност
Александър Минчев – Ранното християнство в Североизточна България
Венета Милушева – Възрожденски църкви в Кюстендилско – изследвания, състояние, проблеми
Валентин Дебочички – Църковното дарителство в Кюстендилско през Възраждането
Благовеста Иванова – Традицията на средновековния портрет в сцени, илюстриращи богослужебни ритуали в монументалната църковна живопис през Възраждането в България
Щелиян Щерионов – Два непубликувани ръкописа от фонда на исторически музей, Кюстендил
Вера Бонева – Североамериканската държавност в пространството на възрожденските политически общувания
Николай Проданов – Руско-българското историописно направление през XIX век
Ангелина Михайлова – Народният поет Иван Вазов в Перник
Йорданка Янчева, Василка Стойнева – Кметовете на Кюстендил от Освобождението до наши дни
Пламен Димитров – Установяване на българската административна власт във Вардарска Македония през1941 г.
Жеко Попов – Кюстендилското краезнание – постижения и традиции
Симеон Симеонов – Някои аспекти на италианската политика в България (1880-1885)
Силвия Цончева – Хенри Кисинджър и източноазиатската политика на САЩ през 70-те години на ХХ век

ЕТНОЛОГИЯ

Мария Алексиева – Традиционно облекло в Дупница
Вера Керелезова – Традиционни тъкани от Кюстендилско от края на XIX и началото на ХХ век
Саша Лозанова – От татуировката към шевицата
Илона Захариева – Особености на църковната и светската резба в Кюстендилско
Ива Любенова – Порталът в българската църковна сграда от XVII и XIX век – естетическа характеристика
Екатерина Керемидарска – Кюстендилската епархия и бежанците от Македония след Освобождението
Николай Ненов – Домашната войнска традиция – праистория на хайдушката дружина
Сашка Бизеранова – Названия на обредните хлябове при раждане и отглеждане на дете
Николай Вуков – Родствен модел и социална пълноценност в песните с мотив “Марко търси брата си”
Росен Малчев – Един фолклорен отглас от старобългарския култ към коня, язден от мъжка глава
Галя Чохаджиева, Светла Цветкова – “Черешчица род родила ...” (за характера и особеностите на народните песни от Кюстендилската котловина)
Радка Братанова – Щрихи към портрета на музиканта от държавните ансамбли за народни песни и танци
Албена Йорданова – Два фолклорни варианта на митологемата за създаването на света от гъби
Албена Георгиева – Хумористичната приказка като форма на обучение
Красимира Кръстанова – Обредното жертвоприношение – общностна индентичност и културни взаимоотношения
Вихра Баева – Представи за изцелението във фолклорното християнство
Ирена Бокова – “Завръщането” на религиозното – път към интегриране на обществото


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ VIII

АРХЕОЛОГИЯ

Малгожата Грембска-Кулова – Нови данни за ранния халколит в долината на Средна Струма
Недко Еленски – Пластът от енеолитната в Еменската пещера до с. Емен, Великотърновско
Венета Генадиева – Селища и находки от ранната бронзова епоха от Кюстендилско
Гергана Шейлева – Тракийски погребения от надгробна могила край с. Медникарово в комплекса “Марица-изток”
Иван Христов – Изследвания върху скалната архитектура на тракийските светилища в Източните Родопи
Юлия Божинова – Античен некропол край с. Рупите, Петричка община
Добрина Желева-Мартинс – Семантика на йонийския капител
Иля Прокопов – Монетно съкровище от с. Падарево II, Новозагорско
Светослава Филипова, Юниан Мешеков – Монети от разкопките на римска вила Extra Muros от Пауталия
Светослава Филипова – Колективна монетна находка от втората половина на II век от Пауталия
Евгени Паунов – Находката от ранновизантийски фолиси от с. Зелениград, Трънско и монетната циркулация през V-VI в. в Югозападна България
Христо Харитонов – Народни названия на монети с вторична функция в културата на българите през XV-XVIII век
Анелия Божкова, Дарина Вълчева – Погребални практики през Римската епоха в Кюстендилско
Румен Спасов, Веселина Вандова – Нови данни за градоустройството на Пауталия
Василка Паунова – Новооткрити трако-римски колесници от град Трън
Лидия Стайкова – Крайградски некропол от римската епоха в Кюстендил
Мария Иванова – Гробни съоръжения от някои некрополи на комплекса “Марица-изток” от римската епоха
Веселка Кацарова – Раннохристиянски базилики от Пауталия
Борис Борисов – Един нов вид селищни категории през Средновековието в Южна България
Павлин Стойнов – Моливдовул на протоспатарий Срацимир от района на Манзио Монтемно
Мартин Христов – Поява и развитие на плоската костена антропоморфна пластика
Румен Спасов – Състояние и проблеми на археологическите проучвания в ААР “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил
Славчо Чолаков – Антропологично проучване на средновековен некропол върху останките на базиликата на Битус в Кюстендил
Веселин Хаджиангелов – Оброчна плоча на Митра от фонда на Исторически музей, Самоков


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 9

Част І

Малгожата Гребска-Кулова. КУЛТУРНИ ПРОМЕНИ В КРАЯ НА РАННИЯ НЕОЛИТ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Стефан Чохаджиев, Венета Генадиева. КЪМ ПРОУЧВАНИЯТА НА НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ В НЕВЕСТИНО, КЮСТЕНДИЛСКО

Веселина Вандова. СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ С.КОНЯВО, КЮСТЕНДИЛСКО

Филип Михайлов. ОТНОВО ЗА АНТРОПОМОРФНИЯ ПАМЕТНИК ОТ СЕЛО КАЛИЩЕ, ЗЕМЕНСКО И КУЛТУРНАТА МУ ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Иля Прокопов. МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – І

Иванка Стайкова. ГЕРУЗИЯТА В ПАУТАЛИЯ

Светослава Филипова. МОНЕТА НА ПАУТАЛИЯ С ЕДИКУЛА НА ХЕРМЕС

Сергей Устинов. СПАСИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ГРОБА НА МОГИЛА ДО ЯЗОВИР ДЯКОВО

Спаска Паскова. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В РАЙОНА НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

Лидия Стайкова-Александрова, Иванка Стайкова. РАЗКОПКИ НА ОБЕКТ “ КОНСТАНТИНОВА БАНЯ “ №11 В ГР.КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2001 Г. (предварителни резултати)

Веселка Кацарова. ПЕЩ ЗА СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА ОТ ПАУТАЛИЯ ( наблюдения върху топографията на късноантичния град )

Орлин Рачев. СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ ОТ С.ГЪЛЪБНИК, ПЕРНИШКИ ОКРЪГ

Маргарита Андонова МОНЕТА НА КИЛИКИЙСКА АРМЕНИЯ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА хІІ в. НАМЕРЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Славянка Николова СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В МЕСТНОСТТА “КУЛАТА” ГР.ДУПНИЦА

Румен Спасов ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ И КЪСНОСРЕДНОВЕКОВНИЯ ПЛАСТ В КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2001 Г.

Андрей Тонев ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВНА НАХОДКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МОНЕТИ ОТ
ХVІІ ВЕК

Валентин Дебочички КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ПО ВЪПРОСА ЗА ИСТОРИЯТА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО В КЮСТЕНДИЛ ( 1910- 1920 Г.)

Част ІІ

Малгожата Гребска-Кулова. НОВИ ДАННИ ЗА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ( Благоевградска община )

Веселина Вандова. ПРАИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ В С.ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Маргарита Андонова. АНАТОЛИЯ,КРИТ,ТРАКИЯ – КУЛТУРНИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЪРХУ МОНЕТА, ОТСЕЧЕНА НА ЕГЕЙСКИЯ О. ТЕНЕДОС ПРЕЗ ІV В. ПР.Н. Е.

Филип Михайлов. ПОГРЕБАЛНИТЕ ОБРЕДИ ПРЕЗ ІІ - І-во ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПР. ХР. В
ДОЛИНАТА НА ГОРНА И СРЕДНА СТРУМА

Евгени Паунов АСПЕКТИ НА МОНЕТНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ В ЮГОЗАПАДНА
ТРАКИЯ ПРЕЗ ІІІ - І ВЕК; ТЕТРОБОЛИТЕ НА ИСТИЕЯ НА ОСТРОВ ЕВБЕЯ

Иля Прокопов, Ирко Петров. ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ МОНЕТНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ
В ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЯ. СЪКРОВИЩЕТО ОТ МОМКОВО, ХАСКОВСКО

Лидия Стайкова-Александрова. МОГИЛЕН ГРОБ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА ПРИ
С.ЛИЛЯЧ, КЮСТЕНДИЛСКО ( предварително съобщение )

Василка Владимирова- Паунова. АНТИЧЕН НЕКРОПОЛ КРАЙ С.ЗАБЕЛ, ТРЪНСКО
(резултати от археологическите разкопки през 1999-2000 година)

Юниан Мешеков, Лидия Стайкова. ТРАКИЙСКО МОГИЛНО ПОГРЕБЕНИЕ ОТ
РИМСКАТА ЕПОХА ПРИ СЕЛО СЛОКОЩИЦА, КЮСТЕНДИЛСКО

Иванка Стайкова. ЗНАТНИ ФАМИЛИИ ОТ ПАУТАЛИЯ И ТЕРИТОРИЯТА Й

Емил Александров. КОЛЕКТИВНА МОНЕТНА НАХОДКА ОТ РИМСКА
ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА В ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Светослава Филипова, Андрей Тонев. МОНЕТИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА ОБЕКТ
“КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ “ В КЮСТЕНДИЛ

Методи Даскалов. ПРИНОС КЪМ ИСТОРИЯТА НА СЕРДИКА, ОКОЛНОСТИТЕ Й И
РАЙОНА НА ГОРНА СТРУМА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА VІ – НАЧАЛОТО НА
VІІ ВЕК


СЪДЪРЖАНИЕ том 10

Предговор

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Петър Петров. Кюстендил и Кюстендилският край през Средновековието
(политическа и църковна история)
Христо Матанов. Християнските структури в Кюстендилски санджак
под Знака на полумесеца /XV-XVI в./
Велко Тонев. Панаирите след Кримската война /1853-1856/ с оглед на
Югозападните територии

АРХЕОЛОГИЯ
Венета Генадиева. Култови масички от неолитното селище при с. Невестино,
Кюстендилско

Христо Попов. Една ранножелязна находка от Кюстендил
Васил Марков. Един неизвестен тракийски култов център от
Югозападна България
Иля Прокопов. Монетната циркулация в Пауталийския регион през втората
половина на II и първата половина на I в. пр.Хр.
Златозара Гочева. Култът на тракийския конник на територията на
Република Македония
Иванка Стайкова. Отново за епимелетите от Пауталия и територията
Иво Топалилов. Aelia Pautalia
Радослав Гущераклиев. Пауталийски монети от нумизматичната колекция
на музея в Ловеч
Юниан Мешеков. Трако-римска четириколка от III век
край село Радловци, Кюстендилско
Христо Харитонов. Академик Йордан Иванов и монетите от Кадин мост
Дойчин Грозданов. Фибули – дарение на фонда на Кюстендилския музей
Веселка Кацарова. Границите на Пауталийската градска територия през IV-VI в. – една възможна реконструкция
Светослава Филипова. Монетна циркулация в Пауталия през късната античност.
Монети от археологически разкопки.
Чавдар Кирилов. Редукцията на укрепената градска площ през късната античност. Размисли относно края на _античния град“
Борис Борисов. Ранновизантийска керамика от селището в местността _Царичина“
край Големо село, Кюстендилска област (един примерен модел за
обработване на масовия керамичен материал)
Живко Аладжов. Прабългарски тип амулети от Кюстендил, Македония и Сърбия
Стела Дончева. Към средновековното архитектурно наследство на Кюстендил
и околностите
Лиляна Мавродинова. Надписите и датировката на стенописите от втория слой
в Земенската църква _Св. Йоан Богослов“
Андрей Тонев. Оловна ампула от _Калето“ при село Ръждавица

СРЕДНОВЕКОВИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ
Ангел Велинов. Някои аспекти от историята на Пауталия през
ранновизантийския период
Пламен Павлов. Св. Патриарх Ефрем Сръбски – _добрият пастир“ от
_Търновската страна“
Светозар Ангелов. Църквата _Спасовица“ в контекста на българо-сръбския
конфликт от 1330 година
Александар Атанасовски. Велбужд како престолнина на господин Константин
и неговите вазални односи со османлиите
Даниела Савова. Ктиторите на манастира Трескавец през XIV век
Веско Обрешков. Малко познати извори открая на XIV и XV век
за историята на Константин или
Георги Язаров. По въпроса за положението на град Кюстендил
и полските села в Кюстендилско през XV-XVI век
Nedelko Radosavlevicґ. Eparhije banje (Хjustendila) i Samokova
u Pechkoj Patriarshije 1557-1766
Румен Ковачев. Регистри от Истанбулския османски архив за Кюстендил,
Каазата и санджака през XVI век. Част I
Павел Стефанов. Западна България през 1689 г. в светлината на нов извор
Христо Дерменджиев. Въстанието на Карпош в османотурските и
западноевропейските неративни извори и документи
Стоянка Кендерова. Мюсюлмански книжовници от Кюстендил
и връзките им с други духовни средища в българските земи
Любомила Соленкова. Образът на Кюстендил в дневници и пътеписи XV-XIX в.
Щелиян Щерионов. Гърците в Мелник през Възраждането –
демографска динамика
Венета Милушева. От кервансараите и ханджийството от XVI-XIX век
до поевропейчените обществени заведения на Кюстендил
в контекста на следосвобожденските промени
Георги Тренчев. Дамаскин Рилец и учителствуването му в Кюстендил
Славка Драганова. Други данни за Кюстендилската кааза от средата на
60-те г. на XIX век. (според подробно Салнаме за Дунавски вилает)
Ангел Джонев. Железопътното развитие на Югозападните български земи
през 50-70 години на XIX век
Георги Граматиков. Отглеждане на сусам и мак и производството на
растителни масла в Македония през XIX и началото на XX век
Катя Бранкова. Дарителска традиция в Разлог


СЪДЪРЖАНИЕ на ТОМ 11
/от Известия на Исторически музей Кюстендил/

Съдържа доклади от Пленарно заседание, секции Нова и Най-нова история и Етнология от IV Международен смпозиум “Паутали – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии” проведен на 2-4 октомври 2003 година.

Нова и Най-нова история:

Жеко Попов - Кюстендилският край в Новата и Най-новата история на България

Тодор Димитров - Кюстедилски окръг – териториално-административна уредба (1878 – 1934 г.)

Цанка Константинова, Христина Димитрова, Румяна Недялкова – Сдружения и институции в Кюстендил от освобождението до 40-те години на XX век или “ретроразходка” в Кюстендилско (според данни на официални издания, съхранявани в Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” - София”)

Лиляна Велева – Софийската търговско-индустриална камара и Кюстендилски регион в началото на ХХ век

Йорданка Янчева, Василка Стойнева – Директорите на кюстендилското педагогическо училище – ръководители от новото време

Тоня Любенова – Исторически и социално-икономически причини за демографското обвързване на Кюстендилския и Търговищкия край (1878-1960)

Стоян Германов – Кюстендил в описанията и бележките на чуждестранни учени, дипломати и пътешественици в края на XIX и началото на ХХ в.

Ружа Симеонова – Кюстендилското македонско дружество и четата на Адам Калмиков

Даринка Петреска, Мариjана Нинчовска – Малешевци во Ќустендил и Ќустендилско

Георги Н. Георгиев – Опити за подновяване на въоръжените действия в Македония след четническата акция от 1895 г.

Васил Станчев – Кюстендилският пограничен пункт и старозагорските дейци на ВМОРО

Милкана Бошнакова – Едно допълнение към дневника на Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО

Димитър Зафиров – Кюстендилският район в българските оперативни планове за войните 1912-1918 г.

Стефан Минков – Съглашенските войски в Югозападна България (в края на 1918-1919 г.)

Георги Рдославов – Юнските събития през 1923 година в Радомир и Радомирско

Димитър Саздов, Пенчо Пенчев – Проектите за свързване на българските и румънските железници между двете световни войни (с оглед изграждането на транспортен коридор до Солунското пристанище)

Евгени Костов – Арбитражното дело между българската държава и главното предприятие по постройката на жп линия Радомир – Кюстендил – турската граница (1925-1927 г.)

Румяна Дончева – Представители на Кюстендилската художествена школа в Чехословакия

Бисера Аспарухова – Еврейският принос за развитието на Перник (през първата половина на ХХ в.)

Димитър Тюлеков – Кюстендил и Горна Джумая – затворените врати на окупирана Македония 1919-1934 г.

Зоран Тодоровски - Ќустендил като главен пограничен пункт на комитските чети на ВМРО во периодот меѓу двете светски воjни

Николай Проданов – Българската православна църква в западните български земи (1941-1944 г.)

Веселин Ангелов – Южнославянската федерация – митове и реалности (ноември 1944 – март 1945 г.)

Владимир Митев – Колективизацията на Кюстендилския край (1956-1958 г.)

Ани Златева – Притегляне в матрицата. Творчески съюзи, културните дейци от
Кюстендил и ждановските постановления от 1946-1948 г.

Константин Марков – Измерения на пространството в творчеството на Владимир Димитров-Майстора

Даниела Чулова – Измерения на новаторството в три монументални творби на територията на град Кюстендил, създадени през 70-80 години на ХХ век

Етнология:

Екатерина Керемидарска - Етнографско богатство на Кюстендилски регион – състояние и прблеми на проучване

Мария Алексиева – Маскарадни игри и календар в Кюстендилско
Веска Спасова – Кръгът от цветя и неговата семантика в българската обредна традиция

Екатерина Керемидарска – Публичните домове в България в морално-етични и икономически аспекти (края на XIX - първото десетилетие на ХХ век)

Галя Чохаджиева – Моите кюстендилски баби (теренната практика и саморефлексията на фолклориста )

Николай Сивков – Зооморфни образи върху култови съдове от средно-западна България

Методий Миленков – Развитие на земеделието в южната част на Краището през XVI век

Мира Маркова – Динамиката на селската култура в Кюстендилско през ХХ век

Мариана Райкова – Промени в традиционното народно облекло от Кюстендилския край (80-те години на XIX – 40-те години на ХХ в.)

Параскева Стоянова – Родът и родното място в спомените на преселници от Западните български земи в Търговишка област

Георги Куманов – Подходи за досег до традицията – преди и сега (по разказаното от един ученик на Йордан Захариев)

Марко Китевски – Кратовскиот зборник на Ефрем Каранов

Коста Хаджиев – Надписи от Рилския манастир

Асен Атанасов – Рилски музикални ръкописи в Историческия музей – Кюстендил


СЪДЪРЖАНИЕ на ТОМ 12
/от Известия на Исторически музей Кюстендил/

Част I
Малгожата Гребска–Кулова – Данни за праисторията в община Струмяни
Веселина Вандова – Нови данни за ранния неолот в Кюстендилската котловина (предварително съобщение)
Филип Михайлов – Нови данни за ранножелязната епоха в местността Кракра, Перник (според археологическите разкопки от 2003 г.)
Румен Манов, Иля Прокопов – Ранни тасоски монети от VI-IV в.пр. Хр. oт района на гр. Гоце Делчев
Христина Цонева – Налагането на римската власт в долината на Средна Струма (28 г. пр.н.е. – нач. на II в.)
Иванка Стайкова – Наблюдения върху оброчния архив на светилището на Зевс и Хера Каристоренски при с. Копиловци, Кюстендилско
Илия Кулов – Състояние на археологическите проучвания в община Струмяни
Юлия Божинова – Нови данни за култа на Артемида по долината на Средна Струма
Светослава Филипова – Монети от III – IV в. от фонда на АМ в Сандански
Росита Стоянова – Късноримски гробове от Пауталия
Боян Думанов – Провинциалният елит на Вътрешна Дакия в светлината на някои произведения на късноантичното ювелирство (IV в.)
Евгени Паунов – Римски и ранновизантийски мерки за тежест от земите по Горна Струма
Орлин Рачев – Средновековни кончета-амулети
Цветана Комитова – Кръстове енколпиони от фонда на ИМ-Благоевград

Част II
Спаска Паскова, Тотко Стоянов – Нови находки на тракийско въоръжение от село Плетена и село Беслен, Гоцеделчевско
Иля Прокопов – Имитация на тетрадрахма на Първа македонска област
Василка Владимирова-Паунова – Антични щитове от Западна България (I в.пр.Хр. – V век)
Симона Симеонова – Античен съд от с. Гигинци – проблеми на стила и датировката
Маргарита Андонова – Култовата и магическа функция на оловните огледала през римската епоха – II-IV в.
Дийчин Грозданов, Росита Стоянова – Римски и късноантични фибули от региона на Югозападна България
Александър Станчев – Етнически промени в диоцез Dacia спрямо отношенията между Източната римска империя и Остготската държава през VI век (по археологически данни)
Славянка Николова, Сергей Устинов – Кладенец в Хрельовата кула (Рилски манастир)
Славянка Николова – Християнска надгробна плоча в преддверието на джамията в Дупница
Бисера Томова – Накити от късносредновековното съкровище от с. Ръждавица, Кюстендилско.


ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЮСТЕНДИЛ
ТОМ XIII
КЮСТЕНДИЛ, 2007


СЪДЪРЖАНИЕ на ТОМ 13


Предговор........................................................................................................

Пленарно заседание

Стефан Чохаджиев - История на праисторическите теренни проучвания в басейна на река Струма.....................................................................................
Веселина Вандова – Основни резултати от проучванията на обекти от неолита и халколита в Кюстендил и Кюстендилската котловина през последните 10 години..........................................................................................
Лидия Стайкова - Александрова – Археологически проучвания на тракийски могили от Кюстендилско...................................................................
Веселка Кацарова –100 години археологически проучвания на римския и късноантичен град Пауталия................................................................................
Румен Спасов – Археологически проучвания на средновековни обекти в Кюстендил и района /1904/1906-2006 г./............................................................

Праистория

Стефан Чохаджиев –Топография и селищна структура през неолита и халколита в басейна на река Струма...................................................................
Малгожата Гребска-Кулова–За финала на късния халколит в Югозападна България..........................................................................................................

Античност

Василка Герасимова- Един новонамерен надпис от Пауталия.....................
Здравко Димитров- Основни декоративни модели върху антаблеманните конструкции на коринтския ордер от Пауталия през късноантониновата епоха...............................................................................................................
Иванка Стайкова - Вилните имения в градската територия на Пауталия и технит собственици..............................................................................................
Златозара Гочева - Светилището на Зевс и Хера при с. Копиловци – характер на почитания култ..................................................................................
Маргарита Тачева - Култът на Сабазий в Пауталия и територията й...........
Иво Топалилов - Имената на някои от градовете в Тракия в преторианските надписи от Рим..........................................................................
Ване Секулов- Гуштерова Чукарка, Црвено Поле некропола од римскиот царски период – погребен ритуал........................................................................
Петър Димитров-Three votive tablets from Kyustendil and its vicinity............
Венеция Любенова – Изделия от кост от разкопките на античния култов и производствен комплекс при махала Арбанас /гр. Радомир/...........................
Светла Петрова-Архитектоничната декорация на римските надгробни паметници от района на Сандански....................................................................
Славица Тасева – Подовите во просториите на доцноримското термално лекувалиште во с. Банско – Струмица................................................................
Станислава Стойчева –За основаването на епископска катедра в Пауталия през 4 в...................................................................................................
Людмила Русева-Слокоска, Веселка Кацарова – Епископската базилика на Пауталия / Разкопки 1968-1969 г./..................................................................
Александра Милчева – Паметници на ранното християнство в долината на Средна Струма..................................................................................................
Спаска Паскова, Иван Вълчев – Ранното християнство в Никополис ад Нестум и градската му територия /ІV-VІ в./.......................................................
Методи Даскалов, Катя Трендафилова – Нови постъпления на метални накити от V-VІ век във фонда на ИМ – Перник.................................................
Николай Марков – Поклоннически пръстен от VІ век от Югозападна България..........................................................................................................
Зизис Бониас – La restauration du thĕâtre antique de Philippes.......................... Нина Николова, Илия Николов – Епископска базилика град Сандански /Консервационни проблеми – полихромия/........................................................
Здравко Цинцов, Крум Радойков – Следи от древен добив на разсипно злато в района на с. Горно Уйно..........................................................................
Олег Витов- Геоложки и исторически сведения за златодобив в Кюстендилска област............................................................................................


ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЮСТЕНДИЛ
ТОМ XIV
КЮСТЕНДИЛ, 2007


СЪДЪРЖАНИЕ на ТОМ 14


Средновековие

Стела Дончева – Култ и ритуал в средновековен Велбъжд............................
Лиляна Мавродинова – Още за средновековната църква в Колуша – Кюстендил /Ктитори, светец-покровител и дата на сградата и на първите два стенописни слоя/.............................................................................................
Аблена Мазакова – Проучване, реставрация и експониране на средновековните стенописи в църква „Св. Георги” – Колуша, Кюстендил....
Иван Петрински – Граничната крепост *Βραб-. Към въпроса за възникването на българските средновековни градове през ХІІ-ХІV в............
Мария Долмова-Лукановска – За някои особености в развитието на занаятчийството и металургията в България през ХІІІ-ХІV век.......................
Елисавета Мусакова – Кюстендилското изборно евангелие..........................
Стоян Авдев – Ролята на средновековното рударство в икономическия живот на Кюстендилско-Кратовския регион......................................................
Катерина Венедикова – Надписи от град Кюстендил.....................................
Калина Минчева – Опит за реконструкция на историята на Лесновския манастир през ХV-ХVІІ в.....................................................................................
Елена Генова, Пенка Желева – За един неизвестен кръст с миниатюрна дърворезба от колекцията на Музея в Перник...................................................
Светозар Ангелов – Църквата „Св. Атанасий” в Бобошево – проучвания и проблеми..........................................................................................................
Бисера Томова – Бижутата на Кюстендил. Метални художествени допълнения към облеклото от ХV–ХVІІІ век в сбиркатана РИМ – Кюстендил.......................................................................................................
Сотир Иванов – Пещ за строителна керамика от епохата на Възраждането.
Илия Николов – Културното наследство и процеса на социализация в края на постмодерното общество........................................................................

Нумизматика

Иля Прокопов – Монетна циркулация в Югозападна Тракия през VІ-ІV в.пр.Хр.............................................................................................................
Боряна Русева – Необнародван монетен куп от Археологически музей – София, съдържащ 16 малоазийски александровки /драхми/ и 1 тетробол на Хистиея Евбейска..................................................................................................
Бистра Божкова – Архитектурни паметници изобразени върху монетите на Пауталия .........................................................................................................
Върбин Върбанов – Варварски нашествия по поречието на Струма през епохата на Принципата.........................................................................................
Светослава Филипова – Колективна монетна находка от обект „Младежки дом” – 1969 г.....................................................................................
Владимир Пенчев – Марко съкровище от сребърни венециански и сръбски монети / ХІІІ-ХІV в./ от фонда на АИМ – София................................
Полина Спасова – Две монетни находки от турски акчета от Кюстендил....


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XV


Предговор ........................................................................................

Секция Археология

Веселка Кацарова - Структурни елементи на селищната мрежа в градската територия на Пауталия през античната епоха според данните от археологическите проучвания – пленарен доклад...........................................
Иля Прокопов- Тетраболите на град Истиея на о-в Евбея в находките от Югозападна България...........................................................................................
Zizis Bonias - Die Landhäuser von Thasos .......................................................
Theodoros Kourempanas – Ancient imitations of Hellenistic coins of Thessalonica from Bulgaria* .................................................................................
Иво Топалилов – CIL VI 37 184 и преторианците от Пауталия ....................
Здравко Димитров – Дорийският ордер в архитектурен комплекс от римската и късноантичната епоха в Пауталия – обект „Дом на миньора”.....
Марина Колева – Статуите на Зевс и Хера от светилището при с. Копиловци, Кюстендилска област. Иконография, стил и датиране................
Сотир Иванов – Римски лампи от местността „Кожух”, община Петрич....
Василка Паунова – Античен бронзов съд от с. Прибой, Радомирско – история, разказана върху метал...........................................................................
Иво Чолаков - Непубликувани антични инструменти от фонда на РИМ Кюстендил ...............................................................................................
Светослава Филипова – Антични и ранновизантийски монети от обект „Дом на съветите” – 1983 г..................................................................................
Дойчин Грозданов – Сива terra sigilata с пластично портретно изображение от Пауталия...................................................................................
Александър Станев – Варварите край късноантичното селище при хълма Кракра – земеделци, федерати, рудари?............................................................
Галина Грозданова – За някои особености на керамиката от Южна България през ранното средновековие – проблеми и състояние на проучванията, етно-културни и социално-икономически аспекти .................
Дочка Владимирова-Аладжова – Непубликувани средновековни тежести – еталони /екзагии/ от България .........................................................................
Живко Аладжов – За крепостта Блесна /Блисмос/ извори и факти ..............
Мария Долмова -Лукановска – За втория „Златен век” на българската култура .................................................................................................................

Секция Етнология

Екатерина Керемидарска – Бит и култура на населението в Кюстендил от Освобождението до наши дни..............................................................................
Бисера Томова – Змейовете от Кюстендил ......................................................
Вера Керелезова – Етнографски материали от Кюстендилския край, съхранявани във фонда на националния исторически музей...........................
Веска Спасова – Оброци в Кюстендилско – сакрални паметници под небето. /Резултати от теренни проучвания/.......................................................
Мария Алексиева – Лекуване чрез баяния в Дупнишко и Кюстендилско...
Атанас Благов – За ябълката – митове и реалности.......................................
Тоня Любенова – Кюстендилците в Търговище /поглед върху живота на кюстендилските преселници и дейността на Земляческия комитет на кюстендилците в Търговище /..............................................................................


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XVI

Пленарно заседание

Христо Матанов – Градове и градски живот в Кюстендилски санджак през 16 век..............................................................................................................
Владимир Мигев – Някои аспекти за развитието на България в периода 1944 – 1989 г..........................................................................................................

Секция История

Александар Атанасовски – Имотите на манастирот „Св. Георги Горг Скопски” во Велбужд и околината ....................................................................
Георги Ковачев, Цветомира Тодорова – Размисли върху произхода и съдбата на един благородник от ХІІІ век – Радомир от документ № 16 в „PONEMATA DIAPHORA” на Димитър Хоматиан..........................................
Ивета Рашева – Битката при Велбъжд през 1330 г. в „Житие на Стефан Дечански” на Григорий Цамблак. „Победеният победител” Михаил Шишман ................................................................................................................
Светозар Ангелов – Църквата „Св. Ар. Михаил” до с. Горановци, Кюстендилско ......................................................................................................
Лиляна Станкова – Ислямските мотиви в украсените от Владислав Граматик ръкописи, съхранявани в Рилския манастир....................................
Калина Минчева – Промени в манастирската мрежа в Кюстендилски санджак през ХVІ в...............................................................................................
Надя Манолова, Пенка Желева -Селища от Горна Струма ХV-ХVІІ век”..
Венета Милушева – Късносредновековни и възрожденски култови обекти в района на Сапарева баня....................................................................................
Щелиян Щерионов – Пространствена насоченост в миграционните движения на гърците, обитаващи югозападните български земи през ХVІІІ-ХІХ в. /до 1878 г./.......................................................................................
Вера Бонева-Кюстендил, кюстендилска епархия и митрополит Игнатий Кюстендилски - към историята на едно натрапено съжителство /1861-1877/
Олег Витов – Златодобив от реките в Кюстендилско преди 1878 година /по данни от топографски карти в М1:126 000/..................................................
Георги Георгиев, Анелия Геренска – Македонските бежанци, преселници и гурбетчии в Кюстендилски окръг /1878-1912/..........................
Георги Радославов – Проучване, проектиране и изграждане на ж.п. линията София-Перник-Радомир........................................................................
Станислава Стойчева – Състояние на българското семейство в Източна Македония според Екзархийската статистическа документация /кр. 19-нач.20 в./.................................................................................................................
Стоян Германов – Европейският печат за четите на ВМОРО.......................
Тодор Димитров – Синове на Кюстендилски окръг в редовете на Македоно-Одринското опълчение до Шаркьой и Царев връх.........................
Александър Гребенаров – Паралели между националноосвободителните организации на западнопокраинските и македонските българи между двете световни войни......................................................................................................
Ангел Джонев – Изграждането на жп линията Радомир-Кюстендил-Гюешево в началото на ХХ в.............................................................................
Марко Димитров – Създаването на експортен институт в България през 1935 г.....................................................................................................................
Николай Проданов – Владимир Караманов – първият български историк на полицията..........................................................................................................
Светлозар Елдъров – Първите седем години: творческият дебют на Ефрем Каранфилов................................................................................................
Йорданка Янчева – Идеята за „Кюстендил-европейски курорт” – жива и през 1945 г. /планът на д-р Ефремов от юли 1945 г./.........................................
Владимир Мигев – Кюстендил в края на комунистическото управление /1987-1989 г./..........................................................................................................
Жеко Попов – Кюстендилци особняци, или мислещи за бъдещето на поколенията...........................................................................................................
Николай Иванов – Македонският въпрос в Интернет – основни аспекти и тенденции на развитие.........................................................................................

Секция Изкуствознание

Лиляна Мавродинова – Асен Василиев /1900-1981/ - многолик талант с възрожденски порив и изследователски плам...................................................
Даниела Чулова-Маркова – Неконвенционален подход към градската среда. Една проекция на монументалното изкуство в екстериорните пространства на Кюстендил................................................................................
Илия Николов – Стенописи от средновековен храм „Св. Архангели” с. Лъки /Аварийни консервационно-реставрационни решения. Трансфер/.......
Константин Марков – Форма и пространства в творчеството на акад. Иван Ненов.............................................................................................................
Нина Николова, Илия Николов – Решаване на етични и консервационно-реставрационни задачи. „Велянова къща” град Банско / Вторични консервационни практики, програма/.................................................................
Румяна Дончева – Книжната илюстрация на Кюстендилския художник Стоян Венев ..........................................................................................................


ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина

Съдържание | Table of Contents

І. Обща част | General section

Поздравителна листа | Tabula gratulatoria
Списък на публикациите на Иля Прокопов | Bibliography to Date
Няколко думи за Илята | Few Words for Ilya
Academic CV of Ilya Prokopov
Избрани фотографии | Some Photographs

ІІ. Научна част | Contributions

А. Нумизматика | Numismatics

Alexandros R. A. Tzamalis. The Kneeling Bull Type from the “Thraco-Macedonian” Region
Александрос Тзамалис. Монетният тип приклекнал бик от „трако-македонския“ регион

Петър Делев. За тегловните стандарти на тежките сребърни монети на дероните
Peter Delev. On the Weight Standards of the Heavy Silver Coinage of the Derrones

Vyacheslav K. Peshekhonov, Nina A. Frolova. Silver coins of Abdera and Maroneia of the 6th–4th century BC in the collection of the State Historical Museum in Moscow: An updated view
Вячеслав Пешехонов, Нина Фролова. Сребърните монети на Абдера и Маронея от колекцията на Държавния исторически музей в Москва в светлината на новите изследвания

Маргарита Андонова. Тасос и „силеновата“ монетна серия през VІ–ІV в. пр. Хр.
Margarita Andonova. Thasos and its coinage of the Silenus type, 6th – 4th century BC.

Ставри Топалов. Непубликуван тип бронзова монета „силен и нимфа – вдлъбнат квадрат, разделен на четири“ от средата на V в. пр. Хр.
Stavri Topalov. Unpublished type of “Silenos and Nymph / Quandripartite incuse square” bronze coin of middle denomination

Eftimija Pavlovska. А Сoin Hoard of the Paionian king Lycceios
Евтимия Павловска. Монетно съкровище с тетрадрахми на пеонския цар Ликей

Методи Манов. Монетосеченето на дантелетите – нови наблюдения
Metodi Manov. The coinage of the Thracian tribe of Denthelaetae – new observations

Yannis Stoyas. Two peculiar Thracian coin issues: DANTHLHTVN and MELSA
Янис Стояс. Две особени тракийски монетосечения: DANTHLHTVN и MELSA

Michael H. Crawford. Coins with GRU: the Abbé Bertrand Capmartin de Chaupy and the early study of the coinages of Italy
Майкъл Х. Кроуфърд. Монетите с надпис GRU: абат Бертран Капмартен дьо Шопи и най-ранните изследвания на монетосеченията в Италия

Constantin A. Marinescu, Cathаrine C. Lorber. The “Black Sea” Tetradrachm Hoard
Константин Маринеску, Катрин Лорбър. Нова находка с тетрадрахми от района на Черно море

Иван Карайотов. Постумните сребърни и златни монети на Одесос и Месамбрия, ІІІ–І в. пр. Хр.
Ivan Karayotov. Les monnaies posthumes d’argent et d’or de Messambria
et Odessos aux IIIe – Ier s. av. J.-C.

Sophia Kremydi. The bronze coins of Lychnidоs
София Кремиди. Бронзовите монети на Лихнид

Nikola Šeldarov. А Hoard of bronze coins of Philip V and Perseus from the area of Gevgelija, Republic of Macedonia
Никола Шелдаров. Колективна находка с бронзови монети на Филип V и Персей от района на Гевгели, Република Македония

François de Callataÿ. A tetradrachm with the legend QRAKWN overstruck on an Athenian stephanephoros tetradrachm of APELLIKWN-GORGIAS (88/87 BC) and its consequences for the Thasian type coinage
Франсоа дьо Калатай. Тетрадрахма с надпис QRAKWN препечатана върху атинска тетрадрахма на APELLIKWN-GORGIAS (88/87 г.) и последствията за монетосеченето от тасоски тип

David MacDonald. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΡΑΚΩΝ Tetradrachms – Die Links and Dating
Дейвид Макдоналд. Тетрадрахми от типа ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΡΑΚΩΝ. Връзки на монетните печати и датировка

Yannis Touratsoglou. Coins of the Macedonian cities in the FHW
(Foundation of the Hellenic World) Collection
Янис Турацоглу. Монети на македонските градове в колекцията на фондация FHW, Атина

Dubravka Ujes-Morgan. 1st century BC drachms of Apollonia and Dyrrhachium in the territory of the Scordisci. A prologue to the Roman conquest of the Balkans
Дубравка Уйес-Морган. Драхмите на Аполония и Дирахион от І век пр. Хр. на територията на скордиските: пролог към римското
завоевание на Балканите

Phillip Davis, Evgeni Paunov. Imitations of Republican Denarii from Moesia and Thrace
Филип Дейвис, Евгени Паунов. Имитации на републикански денари от Мизия и Тракия

Мариана Минкова. Монетни находки от II–I в. пр. Хр. от с. Найденово, община Братя Даскалови, област Стара Загора
Mariana Minkova. A 2nd – 1st century BC coin hoard from the village of Naydenovo, municipality of Bratya Daskalovi, Stara Zagora district

Sotir Ivanov. Circulation of bronze coins of Thessalonica from the 2nd century
BC to the 1st century BC in the territory of Southwest Bulgaria
Сотир Иванов. Циркулация на бронзовите монети на Тесалоника от II в. пр.
Хр. до края на I в. пр. Хр. на територията на Югозападна България

Евгени Паунов. Монети и монетна циркулация в Кабиле и неговия хинтерланд, ~100 г. пр. Хр. – 98/117 г. сл. Хр.
Evgeni Paunov. Coins and coin circulation in Kabyle and its hinterland, ca. 100 BC – AD 98/117

Петър Бънов. Контрамаркирани римски бронзови монети от І в. от Плевенския музей
Peter Banov. 1st century Roman Countermarked bronze coins from the museum in Pleven (Central North Bulgaria)

Virgil Mihailescu-Bîrliba. Roman coins at the free tribes outside province of Dacia
Въргил Михайлеску-Бърлиба. Римски монети при „свободните“ племена извън провинция Дакия

Светослава Филипова. Провинциални бронзови монети от разкопките в махала „Арбанас“, Радомир (област Перник)
Svetoslava Filipova. Roman Provincial Bronze Coins from the Excavations in the Arbanas quarter, Radomir, Pernik district

Диляна Ботева. Нумизматични данни за крепостната стена на Улпия Сердика при Марк Аврелий: въпроси и нови възможности?
Dilyana Boteva. Numismatic evidence about Ulpia Serdica’s fortification
wall under Marcus Aurelius: questions and new possibilities?

Мариaна Славова. Монетни находки от град Меричлери (средата на II – края на IV в.)
Mariana Slavova. Coin finds from the town of Merichleri (mid–2nd – late 4th century AD)

Радослав Гущераклиев. Бронзови монети от района на римско селище в землището на село Владиня, Ловешко
Radoslav Gushterakliev. Bronze coins from a Roman settlement near Vladinya, region of Lovech

Георги Дзанев. Колективна находка на антониниани от Абритус
Georgi Dzanev. A Hoard of Roman antoniniani from Abritus

Katerini Liampi. An unpublished coin hoard with antoniniani of Probus and Carinus
Катерини Лиампи. Непубликувана монетна находка с антониниани на Проб и Карин

Алена Тенчова. Съкровище с ранновизантийски монети от с. Дюлино, община Бяла
Alena Tenchova. Ein Schatzfund mit frühbyzantinischen Münzen von Dulino, gemeinde von Bjala

Dochka Vladimirov-Aladzhova. Lid for Theriac Drug Jar from Melnik
Дочка Владимирова-Аладжова. Похлупаче на териак от Мелник

Иван Йорданов. Печат на неизвестен стратег на Тракия и Йоанопол (70–80-те г. на Х век)
Ivan Yordanov. A seal of unknown Byzantine strategos of Thrake and Johanopolis, 970–980s AD

Б. Стара история и археология | Ancient History and Archaeology

Веселина Вандова. Неолитни гробове при с. Крум, Димитровградско
(разкопки 2011 г.)
Veselina Vandova. Neolithic Burials near the village of Krum,
Dimitrovgrad area (Excavations 2010)

Diana Doncheva. The Northern “Journey” of the LBA Copper Ingots
Диана Дончева. Северният „път“ на медните слитъци през късната бронзова епоха

Калин Порожанов. Одриските царе Котис І и Керсеблепт – владетели на Боспора и Хелеспонта
Kalin Porozhanov. The Odrysian kings Kotys I (383/2 – 360/59 BC) and Kersebleptes (359–341 BC) as rulers of Bosphorus and Hellespont

Александър Порталски. Дионисий Византийски – ценен извор за географията и историята на Босфора в древността
Alexander Portalsky. Dionysius of Byzantium – a valuable ancient source for the history and geography of Bosporus

Марио Иванов. Социална и културна принадлежност в провинция Тракия според надгробните паметници
Mario Ivanov. Social and cultural identity in province of Thrace according to the grave monuments

Иво Топалилов: Νικοπόλις ή περὶ Αἷμον или Nicopolis ad Istrum
Ivo Topalilov. Νικοπόλις ἡ περὶ Αἷμον or Nicopolis ad Istrum

Владимир Найденов, Нарцис Торбов. Римски и късноантични лампи от колекцията на Плевенския музей
Vladimir Naydenov, Narcis Torbov. Roman and Late Antique Lamps from the collection of Regional Historical Museum in Pleven

Теодора Ковачева. Римски теракоти от Улпия Ескус
Theodora Kovacheva. Roman terracottae from Ulpia Oescus

Юниян Мешеков. Неизвестен тип римска колесница-четириколка от Трън
Yunian Meshekov. Thraco-Roman Carriages from the town of Tran: Problems of the Constriction and Reconstruction

Мария Камишева. Непубликувани паметници от светилището при с. Кирилово, Старозагорскo
Maria Kamisheva. Unpublished monuments from the sanctuary of Thracian Horseman near the village of Kirilovo, Stara Zagora district

Василка Паунова. Отново за „свещените участъци“ в Югоизточна Европа през античната и късноантичната епохи
Vassilka Paunova. Back on the “Sacred territory” during the Antiquity and Late Antique Period in the Southwestern Europe

Галина Дянкова-Грозданова. Ранносредновековна яма от обект „Гороцветна“ / 2010: бележки за фортификацията на Пауталия - Велбъжд
Galina Dyankova-Grozdanova. Early Mediaeval Pit from “Gorotzvetna” / 2010:
Notes on the fortification of Pautalia–Velbuzd

Дойчин Грозданов. Средновековни гробове в църкви от Южна България (ХІ–ХІV в.)
Doychin Grozdanov. Medieval Burials in Churches from Southern Bulgaria (11th – 14th c.)

В. Личности | Personalia

Валентин Ликов. По следите на един нумизмат: Георги Ликов (1921–1994)
Valentin Likov. On the footsteps of a numismatist: Georgi Likov (1921–1994)

Г. Показатели | Indices
Приети съкращения | Abbreviations
Указател на авторите | Index of contributors


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XVII

Съдържа доклади от Национална научна конференция на тема „Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и апсекти”, проведена на 8 – 10 октомври 2009 г.
Увод ....................................................................................................................
Лиляна Мавродинова. Прегрешение, възмездие, опрощение и милосърдие в Юдаизма и Християнството .......................................................
Татяна Бондар. Восстановление храмов в современной России и Болгарии: возвращение православных традиции ...........................................
Светлана Аврамова. Принос към църковната история по непубликувани писма на Стоян Петков - Велички епископ Андрей до Варненски и Преславски митрополит Симеон ........................................................................
Соня Петрова. Благодетелите на великотърновския храм „Св. св. Кирил и Методий” ...............................................................................................................
Галя Чохаджиева. С помощта на благочестивите християни (камбаната-артефакт и символ) .............................................................................................
Миглена Петкова. Регулиращата функция на оброчищата (жертвата - дар към Бога и светците) ...............................................................................
Теодоричка Готовска-Хенце. Милосърдието, човешките права, европейските ценности: чешката преса и Балканската криза (1875-1876) ....
Цветанка Панчева, Цанка Константинова. Колективният образ на добротворството (Женски благотворителни дружества в България 1878 -1944 г.) ..................................................................................................................
Росица Стоянова. Обществената благотворителност в България (1918–1939 г.) – тенденции на развитие и организационни форми …………………
Мария Аргирова-Герасимова, Даниела Атанасова, Ангел Харалампиев, Мария Симеонова. Дарителството – традиция и настояще в Централната библиотека на БАН ...................................................................
Татяна Кънчева. Михаил Кифалов – един от благодетелите на Велико Търново ..................................................................................................................
Даниела Стоичкова, Елена Дяконова. Иван Евстратиев Гешов или благотворителността в живота на един финансист, политик и дипломат ......
Елена Чалгънова. Георги Д. Измирлиев и дейността на благотворителното братство „Просвещение” ....................................................
Елена Александрова. Знаци на духовното пробуждане. Даренията на българите от град Джумая (Благоевград) през Възраждането .........................
Пенка Николова. Кондиките на еснафите в Пазарджик - документални свидетелства за възрожденската дарителска традиция ...................................
Ваня Донева. Благотворителността и дарителството през Възраждането в спомените на Хаджи Господин Славов ..........................................................
Кателина Салтирова-Павлова. Възрожденско дарителство за строителството на църквата „Св.Неделя” в София ...........................................
Йорданка Гешева. Благотворителни инициативи на българската фамилия Пеячевич в Хърватия ...........................................................................
Свобода Запрянова. Благотворителността – част от битието на българите във възрожденския Пловдив .............................................................
Красимира Узунова. Дарителството в Хасково (1878-1944 г.) – една продължена предосвобожденска традиция ........................................................
Володя Милачков. Организираните добруджанци и бежанските неволи.
Катя Митова-Ганева. Женско благотворително дружество „Радост” - Велико Търново (По повод 140 години от основаването му) ..........................
Райна Каблешкова. Недко Дончов Каблешков и благотворителността в Пловдив ...............................................................................................................
Йоланта Спасова. Основателят на Пампорово посвещева целия си съзнателен живот на благотворителността ...............................................
Катя Сулинаджиева. Благотворителни жестове на рода Чилови от с. Славейно, Смолянско .........................................................................................
Недялка Тодорова, Николина Умурска. Благотворителността - лице на милосърдието по време на кризи и в дни на благоденствие .................................
Волен Василев. Благотворителността в Ловешки регион в миналото и днес
Нели Цонева. Дарителството в Павликени - исторически измерения (1878 - 1945 г.) ...............................................................................................................
Добрина Берова. „На полза роду” (Дарителство за строеж на обществени сгради в Ямбол (1878 - 1944 г.) ..........................................................................
Красимир Петров. Благотворителни традиции в Плевен, след Освобождението ..................................................................................................
Даниел Руменов. Бежанците и благотворителността на шуменци ............
Венета Гайдарджиева. Общинското управление и благотворителността в Стара Загора след Освобождението .................................................................
Креса Стоянова. Опазване на духовната същност на перущинци чрез благотворителните им жестове ...........................................................................
Пепа Коскина. За дарителството в Казанлък ...............................................
Теодора Мешекова. Софийското българско, благотворително, образователно дружество „Иван Николаевич Денкоглу” (1897 - 1952 г.) .....
Анюта Каменова-Борин. Благотворителните дружества в област Монтана втората половина на ХІХ и средата на ХХ век .................................................
Слави Славов. Между благотворителността и революцията. (Дейността на Благодетелната комисия за подпомагане на страдащите македонци) .....
Румяна Чукова. Хуманизъм и славянско милосърдие: Благотворителността на българските обществени организации и личности по време на Руско-японската война (1904 – 1905)
Ани Златева. Щедростта на Мелпомена. Саможертвата и благотворителната дейност на артистите от Народния театър – София във войните за национално обединние 1912 - 1918 г. ..............................................
Бета Хараланова. Дарителски фондове за загиналите във войните /1912-1918/ година шуменци .........................................................................................
Костадин Николов. Създаване и начален организационен живот на Окръжен дом-сиропиталище за деца на загиналите във войните 1912 - 1918 г. в Кюстендил ......................................................................................................
Йорданка Янчева. Благотворителността за сираците в Кюстендил в периода 1918-1945 г. ............................................................................................
Александър Гребенаров. Разложкото благотворително просветно дружество „Неофит Рилски” (1924–1952) ..........................................................
Мария Керезова. Строителството на „Приют за бедни и немощни старци” в Пазарджик - документи и история на социалната и благотворителна дейност в града от 20-те до 50-те години на ХХ век ......................................
Василка Стойнева. Из дейността на безплатните ученически трапезарии в Кюстендилско през 30-те и 40-те години на ХХ в. ........................................
Георги Радославов. Благотворителност на държавни мини Перник 1925-1941 .......................................................................................................................
Павлина Владева. Традиционни и съвременни измерения на благотворителността във Велико Търново .......................................................
Росица Ангелова. За Димитър Кънчев или за заспалата съвест на шуменци
Анна Илиева. Благодетелят Константин Хаджикалчев и неговия старопитал в България .........................................................................................
Боряна Боянкинска. Символът на дарителството на марнополци - читалище-паметник „Искра” ...............................................................................
Мирослава Йорданова. Милосърдието - основа на сестринството ..............
Михаела Василева. Културно-просветна и благотворителна дейност на читалищния кинотеатър в Горна Джумая между двете световни войни ........
Стела Димитрова. За дейността на шуменското благотворително дружество „Милосърдие” ....................................................................................
Борис Баров. Спасен човешки живот - висша форма на благотворителност
Величка Калева. Благотворителността, отразена на страниците на котленския периодичен печат .............................................................................
Петър Кърджилов. „Празникът на розите” - първият български филм, отразил “образа” на благотворителността ..............................................
Йорданка Цветкова. Благотворителните лотарии и разпространяване на помощни марки (тухлички) - средство за подпомагане на обществени и социални каузи ......................................................................................................
Светла Димитрова. Съвременни прояви на дарителство. Обществен дарителски фонд Стара Загора ............................................................................


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XVIII

УВОДНИ ДУМИ
Лидия Стайкова-Александрова - Импортни съдове от могилен гроб при с. Долна Козница, Кюстендилско IV – III в. пр. Хр.
Румен Спасов - Античен гроб при Кочериново
Юниан Мешеков - Колесницата/колата през вековете. Семантика, атрибут, ежедневно приложение (IV хил. пр. Хр. – IV в.) (По изворови данни)
Иля Прокопов, Павлин Стойнов - Колективна находка от тетрадрахми на Тасос и първа Македонска област „Плевенско – II“
Светослава Филипова - Монети от археологически проучвания в местността „Царичина“, Голямо село
Андрей Тонев - Монетно съкровище от с. Полетинци
Явор Митов - Епиграфски паметници от средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил
Росита Стоянова, Олег Витов, Ирина Маринова - Изследване веществения състав на каменна лула от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил
Венета Милушева - Първото сръбско въстание и основоположникът на династията на Карагеоргиевичите. Още щрихи около произхода на Карагеорги Петрович
Валентин Дебочички - Към историята на музейното дело в Кюстендил.
Музеят към читалище „Братство“ 1908 – 1944 г.
Екатерина Керемидарска - Хуманност, милосърдие и дарителство – водещи приоритети в дейността на кюстендилската интелигенция в периода (1912 – 1944 г.)
Ангел Джонев - Участието на петдесет и трети пехотен резервен полк
в освобождението на Македония
Антон Венев - Пограничните събори в Кюстендилски регион 1944 – 1989 г.
Веска Спасова - Семиотичен поглед върху генеалогията на оброчната система и свързаният с нея ритуализъм
Валентин Господинов - Прозрачни елементи в скулптурата на 20 век
Олег Витов - Полезните изкопаеми в Кюстендилско: история, настояще, перспективи (обзор)
МУЗЕЕН ДНЕВНИК
БИБЛИОГРАФИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2010 – 2015 Г.
ИЗЛОЖБИ
Етнографски изложби на РИМ Акад. „Йордан Иванов“ – Кюстендил
за периода 2010 – 2015 г.
Археологическа изложба „Пътят: време без граници“ спасителни
археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Струма“
на територията на област Кюстендил
ДАРИТЕЛИ
ГОДИШНИНИ
През 2017 година се навършват
НОВИ КНИГИ
Николай Поппетров – Ангел Джонев. Отиваха юнаците, отиваха.
Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война
(1915 – 1918 г.). РИМ Добрич, Кюстендил – Добрич, 2016, 194 с. с ил.
Валентин Дебочички – Ангел Джонев. Погромът в Босилеградско
15 – 16 май 1917 г., Кюстендил, 2016 г., 92 с. с ил.
IN MEMORIAM
Доцент д-р Жеко Борисов Попов (19.07.1942 – 19.02.2016)
СПИСЪК НА АВТОРИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XIX
† Цветана Кьосева - Обществените колекции – места на паметта. Настояща ситуация
Николай Сивков - Към въпроса за календарните традиции в западнобългарските земи
през неолита
Нина Хаджиева - Бронзови монети на Филип ІІ (359 – 336 г. пр. Хр.) и Александър ІІІ
(336 – 323 г. пр. Хр.) от колекцията на РИМ – Благоевград
Лидия Стайкова-Александрова - Стъклени пулове от могилен гроб при с. Долна Козница, Кюстендилско (ІV – ІІІ в. пр. Хр.) и игрите в древността
Сотир Иванов - Бронзови монети с контрамарка НРАК в монетната циркулация по долината на Средна Струма през I век
Светослава Филипова - Късноантични златни монети от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил
Славянка Николова, † Сергей Устинов - Колекция от кръстове-енколпиони от фонда на ИМ – Дупница
Мария Пашова - За една група сграфито съдове с човешки изображения (XIII – XIV в.)
Денис Исаев - За един синкретичен паметник от територията на Горна Джумая
Явор Митов - Записки за медиевисти и историци, занимаващи се с медиевистика от кюстендилския край (по данни от музейните и архивните фондове)
Милена Карамфилова - Казашка шашка от фонда на РИМ – Перник
Славейко Докузов - Опълченецът Иван Чичанов
Елена Чалгънова - Няколко думи за дарението на Лазар Поповски
Албена Георгиева - Архивни фондове с документи за историята, развитието и родовите проучвания в Босилеградския край, съхранявани в отдел „Държавен архив“ – гр. Кюстендил
Анелия Геренска - Дупнишкото археологическо дружество „Царичина“ – идеята за един неосъществен музей
Валентин Дебочички - Александър Розев и музейното дело в Кюстендил (1932 – 1936)
Екатерина Керемидарска - Милосърдието на кюстендилката Райна Цанева (по материали от РИМ – Кюстендил)
Антон Венев - Васил Захариев – първият българин на Антарктида и материалите, съхранявани за него във фонд „Най-нова история“ на РИМ – Кюстендил
Валентин Господинов - Прозрачни и полупрозрачни елементи в скулптурата. Приложението им в създаването на арт обекти, възприемани отвън и отвътре – скулптура среда
ЧАСТ ІІ
Веселина Вандова - Къснохалколитен керамичен амулет от Кюстендил (Югозападна България)
Нина Хаджиева - Бронзови монети на Филип ІІ Македонски (359 – 336 г. пр. Хр.) от колекцията на РИМ – Благоевград
Марина Дойчинова - Бронзови римски провинциални монети от нумизматичния фонд на РИМ – София, II – III в.
Лидия Стайкова-Александрова - Глинени лампи от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил (ІІ – ІV в.)
Светослава Филипова - Непубликувани екзагии от фонда на РИМ – Кюстендил
Славянка Николова, † Сергей Устинов - Колекция от токи и фибули с кръстове от фонда на Исторически музей – Дупница
Лиляна Йорданова - Дарителство в метал: Радославовата камбана в Кюстендил
Милена Любенова, Константин Панайотов - Архивни документи от Югозападна България в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН
Веска Спасова - Накити с апотропейна сила и магическа защита
Петър Игнатов - Ръчно огнестрелно оръжие от руско-турската война 1877/1878 г.от фондовете на РИМ – Кюстендил
Румяна Борисова, Николай Сивков - Австриецът Хелмут Брокс и туристическото движение в България
Ангел Джонев - Войнишко творчество от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил
Любима Петрова - За архивния фонд на Драмската митрополия (1943 – 1944 г.) в Държавен архив – Благоевград
Христина Грозданова, Панайот Панов - Непоказвани произведения на Петър Морозов от фонда на РИМ – София
Светла Александрова - Райна Евтимова в огледалото на забравата
Теодора Мешекова - Изложбата „Подаръкът“ и историческата памет
Валентин Дебочички - Дарения от Румен Манов (общ преглед)
Рилка Петрова - Виртуална разходка из документите за живота и дейността на Лили Шмидт
Албена Георгиева - Регионална комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – гр. Кюстендил
Михаела Василева - Един пренебрегван фонд и неговият потенциал
УКАЗАТЕЛ НА АВТОРИТЕ


PROCEEDINGS OF HISTORICAL MUSEUM - KUSTENDIL


СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ XX
АРХЕОЛОГИЯМилан Митовски, Цоне Крстевски
Три предисториски локалитети од Славиште
Иля Прокопов
Разпръсната колективна монетна находка от тетрадрахми на Филип ІІ от района на селата Пелатиково и Тишаново, Кюстендилско
Сотир Иванов
Политически сътресения в провинция Македония след смъртта на император Август
Радослав Гущераклиев
Монети на Пауталия (ІІ-ІІІ в.) от колекцията на МНХЗПИ – Троян
Юниан Мешеков
Пътни трасета и колесният транспорт на територията на Пауталия (ІІ-ІІІ в.)
Мирослав Марков
Нов тип пръстен от римската епоха
Марина Дойчинова
Римски бронзови провинциални монети, отсечени в Сердика, от нумизматичния фонд на РИМ – София, IІ-III в.
†Людмила Слокоска, Веселка Кацарова
Късноантична сграда с октогонални помещения от Пауталия
Светослава Филипова, Михаил Чореф
Монети от проучването на раннохристиянска базилика на хълма Хисърлъка, Кюстендил
Дочка Владимирова-Аладжова
Сердика и провинциите от Мала Азия
Цоне Крстевски, Милан Митовски
Материjалната култура од Рановизантискиот период од локалитет „Градиште” во село Градец – Крива Паланка
Румен Първанов
Средновековна Монтана – последни археологически проучвания
Явор Митов
Новооткрити надписи графити от пещерата на св. Йоан Рилски до с. Гърбино, Кюстендилско

ИСТОРИЯ

Йоанна Бенчева
Икономическо развитие на района на Горна Струма в периода XII-XIV в.
Весела Трайкова
Началата на Българската църква от Първото българско царство – между раннохристиянската църква и църквите в Рим и Константинопол
Динчо Желязков
Св. Йоаким Осоговски между македонските, българските и църковните истини и вистини
Светозар Ангелов
Акценти от културната история от Кюстендил и Кюстендилско
Румяна Дечева
Реставрацията на два ценни ръкописа от фонда на РИМ – Кюстендил
Ангел Николов, Явор Милтенов, Анета Димитрова
Фрагменти от Пълния Златоструй от фондовете на РИМ – гр. Кюстендил
Мария Полимирова
Старопечатната колекция на РИМ – Кюстендил
Калина Минчева
Пътуване на кюстендилски митрополити до руските земи
Евдокия Стефанова
Историческото развитие на Дебелец
Надя Манолова-Николова
Религиозната литература за българите (първата половина на ХIХ век)
Даниела Ангелова
Възраст при първи брак на населението, обитаващо българските земи през XIX в.
Щелиян Щерионов
Вестник „Анатоликос астир” (1861-1877 г.) и развитието на Кюстендил през Възраждането
Николай Поппетров
Дейността на Йордан Иванов за представяне на българските становища в чужбина (1918-1922)
Веселин Янчев
Кюстендилските събития от декември 1922 г., армията и земеделската власт
Антон Венев
Политически живот и партии в Кюстендилска околия 1944-1948 г.
Валентин Дебочички
Кюстендилският музей 1944-1959 г.
Веска Спасова
В ритуалния свят на баянията – символика и магичност
Мария Козничанска-Алексиева
Лекуване чрез баене в Дупнишко и Кюстендилско
Мирослава Таскова
Различните образователни подходи в дейностите за деца на РИМ – Кюстендил (2007-2017 г.)

spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007