pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
  Археология
  Нумизматика
  Етнология
  История на българските земи-ХV-ХІХ век
  Нова и най-нова история
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилНумизматика
.

Гръцки, македонски и пеонски монети от периода V-І в. пр. Хр. Съдържа монети, сечени от гръцките градове Атина, Маронея, Истиея на о-в Евбея, о-в Тасос; македонските владетели Филип ІІ, Александър ІІІ, Касандър, Антигон Гонад, Филип V, Персей; автономните градски управи на Тесалоника, Пела, Амфипол в периода ІІ-І в. пр. Хр., монети на Първа македонска област и римския квестор Езилас. В колекцията са включени колективните монетни находки от с. Смочево с монети на Филип V и Персей, от с. Ласкарево (Благоевградско), Червен бряг, Кюстендилско, с. Крайници, Кюстендилско Кочериново с монети на последните мокедонските владетели и градове от ІІІ-І в. пр. Хр., от гр. Разлог с монети на Атина – нов стил и о. Тасос – втори период, от с. Висока могила с бронзови монети на Маронея, както и част от съкровището от с. Режанци с монети на пеонския вбадетел Патрай.


 1. Постумна тетрадрахма на Филип ІІ, Амфипол (315/4-295/4 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 2667.
 2. Постумна тетрадрахма на Александър ІІІ, Амфипол (315-294 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 83.
 3. Постумна тетрадрахма на Александър ІІІ, Лампсак (310-301 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 2074.
 4. Келтска имитация на тетрадрахма на Александър ІІІ, сребро, Инв. № 85.
 5. Тетрадрахма на пеонския владетел Патрай (…), сребро, Инв. № 1652, съкровище от с. Режанци.
 6. Монета на Персей (179-168 г. пр. Хр.), бронз, Инв. № 2222, съкровище от с. Смочево.
 7. Монета на Персей (179-168 г. пр. Хр.), бронз, Инв. № 2227, съкровище от с. Смочево.
 8. Тетрадрахма на гр. Атина – нов стил (ІІ-І в. пр. Хр.), сребро, Инв. № 97.
 9. Тетрадрахма на о-в Тасос – втори период (ІІ-І в. пр. Хр.), сребро, Инв. № 2305, съкровище от гр. Разлог.

Назад Горе

 


Римски републикански и императорски монети. Съдържа сребърни и бронзови монети, отсечени по времето на римската република и империя от периода ІІІ в. пр. Хр – V в. В колекцията са включени единични монети, монетни комплекси от разкопки в Кюстендил и района, както и колективните монетни находки от: с. Капитан Димитрово, Пазарджишко, съдържаща римски републикански денари (ІІ-І в пр. Хр.); монетните находки от надгробни могили в Драгодан и Кочериново (ІІ в.) с римски императорски денари; колективна монетна находка от разкопките на римските терми в Пауталия (ІІ-ІІІ в.) от сребърни денари и антониниани; колективна находка от с. Кочериново (ІІІ в.) с медни антониниани и др.


 1. Римски републикански денар (136 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4615, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 2. Римски републикански денар (127 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4619, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 3. Римски републикански денар (118 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4623, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 4. Римски републикански денар (88 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4636, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 5. Римски републикански денар (87 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4638, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 6. Римски републикански денар (82 г. пр. Хр.), сребро, Инв. № 4646, съкровище от с. Капитан Димитрово.
 7. Денар на император Хадриан (117-138 г.), сребро, Инв. № 2644, римска надгробна могила в с. Драгодан.
 8. Денар на император Антонин Пий (138-161 г.), сребро, Инв. № 2271.
 9. Денар на император Гордиан ІІІ (238-244 г.), сребро, Инв. № 2726.
 10. Антониниан на император Филип І (244-249 г.), сребро, Инв. № 2728.
 11. Антониниан на Отацилия Севера, съпруга на Филип І, сребро, Инв. № 2728.


Назад Горе

 


Колекция от римски бронзови провенциални монети. Съдържа монетите, сечени от провинциалните управи на градовете в Римската империя в периода І-ІІІ в. – Сердика, Пауталия, Филипопол, Августа Траяна, Марцианопол, Никополис ад Иструм, Никополис ад Нестум, Тесалоника, Никея, Едеса и др.


 1. гМонета на Фаустина ІІ, съпруга на император Марк Аврелий (161-180 г.), сечена в Пауталия, бронз, Инв. № 534.
 2. Монета на Фаустина ІІ, съпруга на император Марк Аврелий (161-180 г.), сечена в Пауталия, бронз, Инв. № 770.
 3. Монета на император Каракала (198-217 г.), сечена в Пауталия, бронз, Инв. № 47.
 4. Монета на император Каракала (198-217 г.), сечена в Сердика, бронз, Инв. № 4961.
 5. Монета на император Комод (176-192 г.), сечена във Филипопол, бронз, Инв. № 73.
 6. Монета на император Елагабал (218-222 г.), сечена във Филипопол, бронз, Инв. № 980.
 7. Монета на император Каракала (198-217 г.), сечена в Томи, бронз, Инв. № 21.
 8. Монета на император Гета (209-212 г.), сечена в Томи, бронз, Инв. № 22.
 9. Монета на император Александър Север (222-235 г.) и Юлия Мамея, сечена в Марцианопол, бронз, Инв. № 19.
 10. Жречески печат от Пауталия (ІІІ в.), бронз, Инв. № 2116.

Назад Горе

 


Колекция Византийски монети. Съдържа монети, сечени от Византийската империя в периода VІ-ХІV в. В колекцията са включени единични монети и колективни монетни находки от: с. Коркина, Кюстендилско с монети от VІ в.; гр. Кюстендил, гр. Кочериново, селата Лиляч, Тишаново, Вуково, Жабокрът и др., съдържащи византийски скифати и български и латински имитации от ХІІ-ХІІІ в.
Назад Горе

 


Колекция Западноевропейски монети. Съдаржа сребърни и златни монети, единични и колективни находки от почти всички европейски държаве, съществували през ХV-ХІХ в. Най- многобройни са монетите на Испания, Австро-Унгария, Белгийска конфедерация, Италиянските градове и др.


 1. Грош на Джовани Соранцо (1312-1328 г.), Венеция, сребро, Инв. № 1694.
 2. Талер на Белгийската конфедерация, 1650 г., сребро, Инв. №
 3. Гулден на Белгия, 1768 г., злато, Инв. № 1465.


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007