pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
  Археология
    Праистория
    Античност
    Средновековие
  Нумизматика
  Етнология
  История на българските земи-ХV-ХІХ век
  Нова и най-нова история
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Полезни връзки
Контакти
Календар
FAQ
Форум
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилПраистория
.

Колекцията “Оръдия на труда” на фонд “Праистория” се състои от 1488 предмета – цели или частично запазени, изработени от камък, кремък, кост, рог, глина и мед. Сред тях особен интерес представляват: сърп, изработен от рог на елен (от обекта в гр.Сапарева баня); медните клинове от Дяково и Слатино; медна брадва-чук от Радловци и др.


  Снимки:
 1. Сърп от еленов рог, неолит, гр. Сапарева баня – инв.№ КнАІ ОФ-900
 2. Меден клин, енеолит, с. Слатино – инв.№ КнАІ ОФ-827


Назад Горе

 


Колекцията “Предмети на култа” на фонд “Праистория” включва 664 предмета – антропоморфна и зооморфна пластика, жертвеници, култови масички, пинтадери, амулети – изработени от глина, камък или кост. Най-голям дял в нея заема изключително разнообразната антропоморфна пластика, сред която преобладават женските фигурки. С голямо разнообразие се отличава и зооморфната пластика, при която, наред с фигурките на домашни и диви животни и птици, се срещат и митични, несъществуващи в природата или смесени, антропозооморфни изображения.


  Снимки:
 1. Керамична антропоморфна глава, неолит, неизвестно местонамиране – инв. № НМКнОФ – 722
 2. Керамична женска антропоморфна фигурка, енеолит, с. Слатино – инв. № КнА І ОФ-907
 3. Триъгълна керамична култова масичка, неолит, с. Крайници – инв. № КнА І ОФ 870
 4. Керамичен жертвеник, енеолит, с. Слатино – инв. № КнА І ОФ-888
Назад Горе

 


Колекцията “Керемични съдове” на фонд “Праистория” включва 1083 предмета – цели или частично запазени, от неолита, енеолита и ранната бронзова епоха. Сред тях са най-ранните, засега познати от територията на България, керамични съдове, открити при с. Крайници. Голяма част от находките от обектите в Слатино, Сапарева баня, Ваксево, Дяково са истински произведения на керамичното изкуство.


  Снимки:
 1. Керамичен съд, неолит, с. Крайници – инв.№ КнА І ОФ-877
 2. Керамичен съд, неолит, с. Ваксево – инв. № КнА І ОФ-953
 3. Керамичен съд, енеолит, с. Слатино – инв. № КнА І ОФ-668
 4. Керамичен съд, енеолит, с. Дяково – инв. № КнА І ОФ-69
Назад Горе

 


Колекцията “Модели” на фонд “Праистория” включва 48 броя керамични модели на жилища, пещи и мебели. Най-голям интерес в тази колекция предизвиква модел на пещ, имащ върху дъното си врязана таблица, която се интерпретира като календарна система.


  Снимки:
 1. Керамичен модел на пещ с календарна система, енеолит, с. Слатино – инв. № КнА І ОФ-627
 2. Календарна система на дъното на керамичен модел на пещ, енеолит, с. Слатино – инв. № КнА І ОФ-627


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007