pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилНа 15 ноември 2007 г. ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
НовиниНа 15 ноември 2007 г. стартира проект на италиянската организация EURO INNOVANET по Програма LLP-Leonardo Da Vinci (2007-2010), LLP-LDV/TOI/07/IT/016. Проектът се финансира от Европейската комисия и се осъществява в партньорство с още седем организации от Италия, Румъния и България – Община Рим; Изследоватеслки център Centro Ricerche Sociali Soc.Coop. a.r l., Рим. Археологически музей гр. Питилияно; университет „Lucian Blaga”, гр. Сибиу; музей „Banatului”, Тимишоара; Фондация Култура Аними, гр. София; Регионален исторически „Акад. Йордан Иванов”. Асоциативни партньори от българска страна са Регионален исторически музей, гр. Русе и Археологически музей, гр. Велико Търново.

Името на проекта е F-M.U.S.EU.M (Форма на мултимедийна система за европейски музей) и неговата главна цел е пренасяне и систематизиране на продуктите и резултатите постигнати и реализирани по време на изпълнението на проект MU.S.EU.M., по време на който е доказана ефективността от учебния, организационен и комуникативен модел, продукт на проекта. Този продукт е отговор на все по-нарастващата нужда в музейния сектор от нови умения и способи, касаещи планирането и управлението едновременно на култура-изкуство-технология-икономика, включващи иновативни модели за презентиране и разкриване на културното наследство, което е символ не само на специфична национална идентичност, но и на европейска такава.

Основният резултат, който проектът ще създаде и ще надгради над вече съществуващ такъв, е европейски виртуален музей с web адрес http://www.europeanvirtualmuseum.net, включващ предмети от колекциите на музеите партньори, детайлно фотографирани и представени в триизмерен модел. Освен подробно описание на всеки експонат на четири езика (английски, италиански, румънски и български), се предвижда изготвяне и публикуване на статии-интерпретации, които търсят паралели на общоевропейска основа.

Специфичните цели на проекта са:

• реализиране обмяна на опит, така че да се насърчи развитието на четирите специфични професионални направления в музейния сектор (управление, технологии, информация и комуникация) с цел да се отговори на бързоразвиващата се еволюция, където технологичните и организационните нововъведения оказват влияние върху управлението и валоризация на културните ценности от все по-широки категории потребители;

• допринасяне приемането на иновативния дългогодишен модел на обучение на F-MU.S.EU.M. чрез съдържателно, лингвистично и технологично обновяване на прототипния продукт;

• реализиране на необходимото приспособяване на модела за обучение чрез активиране на местните лаборатории за експериментация между партньорите от трите държави;

Партньорството поддържа цялата верига от изискуемата компетенция за проектното изпълнение: изследователски и обучителни центрове, музеи, институционални местни администрации, оргнизации с технологична експертиза.

Между очакваните резултати, които са и част от въздействието на проекта, в допълнение към по-нататъшното развитие на съществуващия интернет сайт и към подобряване компетенцията на целевите професионални групи, може да се изброят следните цели:
• Актуализиране на данните и информацията (на европейскo равнище), свързани с професионалните нужди на различни работещи групи, в сектора на предложените и предоставени музейни данни, с цел да се улесни достъпа на информация на хора в нужда от преквалификация и безработни, както и като средство за изработване на стратегия целяща обръщането към трудовия пазар.
• Създаване на мрежа за продължително обучение на европейски музеи, допринасящи за значението на проекта;
• Представяне на възможност на партньорите, представители на новоприети в Европеския съюз държави, да усвоят и възприемат вече експериментирани иновации в сферата на обучението и технологично напреднали практики, които могат да подмомогнат процеса – все още в развитие – на модернизиране на обществените администрации, бидейки последни, приоритет обозначен от Европейската общност в предприсъединителния период.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 14 ноември 2009 г.spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007