pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилДнес, 15 ноември 2007 г. ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
НовиниДнес, 15 ноември 2007 г., в Института по история към БАН се проведе публичната зашита на дисертационния труд на н.с. Ангел Джонев за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” на тема “Македония в железопътната политика на България (1878 – 1918 г.)”. Защитата се проведе в Специализиран научен съвет по Нова и най-нова история към Висшата атестационна комисия в състав от 19 души с председател Ст. н. с. І ст. д. и. н. Румяна Радкова и научен секретар Ст. н. с. І ст. д. и. н. Витка Тошкова.

В дисертационния труд се разглеждат различните фактори в българската железопътна политика по отношение на Македония. Показани са постигнатите резултати и пропуснатите ползи. Хронологическите граници на изследването обхваща периода от възстановяването на българскaта държава до края на бойните действия през Първата световна война (1878-1918 г.).
Научен консултант:
доц. д-р Веселин Янчев
Рецензенти:
проф. д. и. н. Димитър Гоцев
доц. д-р Валери Колевspacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007