На 3 март 2007 г. се навършват 130 години ...
Дата: 2007-02-27 15:54:02


На 3 март 2007 г. се навършват 130 години от рождението на Йордан Захариев Харизанов - учен-енциклопедист: учител, географ, етнограф, фолкорист, диалектолог, чл.кор. на БАН от 1937 г. Роден е в с. Босилеград. Учи до първи прогимназиален клас в родното си село и завършва Педагогическото училище в Кюстендил (1895 г.).

През 1897 г. записва Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София. Учи география при проф. А.Иширков и възприема принципите и методологията на повлияната от западни учени Българска географска школа. Завършва с отличие специалностите география и педагогика. От 1901 до 1908 г. е прогимназиален учител в Босилеград. Дългогодишен директор на непълната девическа гимназия и на смесената гимназия в Кюстендил (1909 – 1934 г.)
С рядко усилие и професионализъм в продължение на повече от половин век провежда цикъл от проучвания на Кюстендилския край, обхващащи 159 села и Кюстендил. Кръгът на неговите изследвания е в областта на антропогеографията, етнографията, фолклора, социология и диалектология. Превес на проучванията му са бита и езика на населението, тъй като устното народно творчество все повече се забравя, а народният говор бързо губи характерните си местни особености. Книгата му “Кюстендилското краище” е първото поселищно изследване в България. Други негови по-важни трудове са: “Упътване за антропогеографски изучавания в България” (1928 г.), ”Село Слокощица” (1935 г.), “Пиянец” (1938 г.), “Кюстендил. Принос към поселищно-географските проучвания на нашите градове” (1938 г.), “Кюстендилска котловина” (1963 г.), множество статии и други.
Наред с научната си дейност той е и активен културен деятел в Кюстендил. Председател на настоятелството на читалище “Братство” (1928 г.) и актьор–любител; уредник на Градския музей (1919 - 1932 г.); един от основателите и пръв председател на туристическото дружество “Осоговец”; председател на културно-стопанското дружество “Кюстендил”.
Йордан Захариев е сред личностите, които ръководят протестите в Босилеградско срещу прилагането на Ньойския договор и окупацията на края през 1920 г. Участва в акцията на бежанците и е председател на Учредителния конгрес (1924 г.) на Организацията на Западните покрайнини. Завършва земния си път на 8 май 1965 г. в Кюстендил.
След неговата смърт, наследниците му: Боян и Асен Захариеви – синове и дъщеря му – Недка Захариева, даряват на Историческия музей в Кюстендил трудовете му, ръкописи, богата библиотека, награди, лични вещи и др.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg