VI Регионална археологическа конференция - Кюстендил
Дата: 2007-02-12 15:18:12


VI Регионална археологическа конференция - Кюстендил, 14 - 15 февруари 2007 г.
През 2002 г. по инициатива на Регионален исторически музей – Кюстендил се провежда Първата регионална археологическа конференция и оттогава тя се организира ежегодно.

Докладите от I и II конференции са включени в том IX на Известия на Исторически музей – Кюстендил. Том XII съдържа докладите от III и IV Регионална археологическа конференция, проведена съответно в Струмяни (2004 г.) и Благоевград (2005 г.). През 2006 г. домакин бе РИМ – Перник. Докладите от нея и от тазгодишната конференция ще бъдат отпечатани в поредния том на Известия на Исторически музей Кюстендил.
Към "Програмата"Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg