На 5 май 2006 г. от 16.00 ч. в джамия “Ахмед Бей” се открива гостуваща изложба..
Дата: 2006-05-04 15:49:59


На 5 май 2006 г. от 16.00 ч. в джамия “Ахмед Бей” се открива гостуваща изложба на Националния музей “Земята и хората”, гр. София “Минералите – неувяхващите цветя на природата”. Настоящата изложба показва около 200 броя минерални образци, разделени на четири тематични колекции:

•Гигантски кристали - представени са 16 монокристала, главно разновидности на кварца - планински кристал, опушен кварц, цитрин, аметист, млечен кварц, също и турмалин и мусковит от пегматитови находища в Бразилия, от колекцията на Илия Делев. Те впечатляват освен с красотата си и с уникалните си размери.
•Скъпоценни и декоративни камъни - една представителна част от колекцията на музея, състояща се от природни и обработени образци от изумруд, гранат, рубин, топаз, аквамарин, цитрин, опушен кварц, турмалин, малахит, нефрит, тигрово око, ахат и др.
•Минерали от България и Кюстендилски район – показана е малка част от минералното разнообразие на България - кристални друзи от сфалерит, галенит, кварц, пирит, калцит от Маданските оловно - цинкови находища, гипс - монокристали и срастъци от Раднево, арагонит - натечни агрегати от с. Брусевци, родохрозит от находище Давидково, хематит - стъклена глава и мраморен оникс от находище Кремиковци, опализирано дърво от Хасковски минерални бани, актинолит и гранат от Аврен и др.

Експонирана е колекция, характеризираща минералното разнообразие на Кюстендилския регион – галенит, сфалерит, халкопирит, пирит, кварц, калцит, родохрозит и арсенопирит от оловно – цинковите находища Руен и Лебница; ортоклаз – монокристали и срастъци от вр. Китка и Коприва; диатомит от Драговищица; антимонит и стибиконит от Гюешево; самородна мед, куприт и медни карбонати от Фролош.
•Природни картини - колекция от 3 броя естествени скални късове с причудливи дендритовидни образувания от манганови оксиди и хидрооксиди от Бразилия.

Изложбата ще гостува 1 година в гр.Кюстендил, в експозиционната зала на джамия “Ахмед бей”Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg