Излезе от печат сборникът “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и ...
Дата: 2006-05-02 20:35:43


Сборникът съдържа материали от научната конференция проведена на 29-30 септември 2005 г. в Блгоевград и посветена на 100 гидишнината от Рилския конгрес на Вътрешната македо-одринска революционна организация.

Включва проучвания по различни факти, събития и личности от националноосвободителното движение в Македония и Тракия на учени от академични институти при БАН, висши училища, архиви, музеи и библиотеки, както и на представители от Гърция и Република Македония.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg