Проекти през 2005г.
Дата: 2006-03-14 15:47:14


През 2005г. Регионален исторически музей е успешно защититил и реализирал пет проекта:

1.Проект по Национална програма“От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2006г., ангажирани 29 работнка;
2.Проект ”Изграждане на нова археологическа експозиция”, финансиран от НЦМГИИ, отпуснати 6000 лв.
3.Проект “ Кюстендилски регион-кръстопът на 8 000 история и култура” по
Програма ФАР на ЕС, партньор на Областна администрация Кюстендил. Проектът е успешно изпълнен и финализиран на 01.06.2005г. На Национално изложение на неправителствените организации в България, проведено на 4-5 май 2005г. в гр. Бургас, проектът спечели Първа награда за “ Най-добър проект в категория “ Култура” в Националния конкурс “ Направено в България с подкрепата на Европа”
4.Проект “ Изграждане на етнографска експозиция” в гр. Сапарева баня, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление, гр. София. Партньор на Клуб на жената “ От извора” и община Сапарева баня.;
5.Проект на фирма “ Хигия” ЕООД, гр. Кюстендил ” Възстановяване и реставрация на културния паметник “ Дервиш баня”, гр. Кюстендил-възможност за трудова реализация на младите хора” по Програма “ФАР” BG 0202.01”Насърчаване на заетостта сред младежите”,на Министерство на труда и социалните грижи/ РИМ-Кюстендил е подкрепяща организация.

Изработени са 6 бр. проектни предложения за консервация и реставрация на паметници на културата в гр. Кюстендил за финансиране от Министерство на културата

Към рубриката “ Проекти”Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg