10 декември 2008 г.
Дата: 2008-12-18 15:37:04


Излезе от печат монографията на н.с. I ст. д-р Ангел Джонев „Македония в железопътната политика на България (1878 – 1918 г.)” - издава Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” с финансовото съдействие на Община Кюстендил.


Излезе от печат монографията на н.с. I ст. д-р Ангел Джонев „Македония в железопътната политика на България (1878 – 1918 г.)” - издава Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” с финансовото съдействие на Община Кюстендил.



Назад Горе

Към "Съдържание"



Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg