Нова нумизматична експозиция ...
Дата: 2008-05-19 15:41:40


Нова нумизматична експозиция на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” бе открита на 17 май 2008 г. по случай Международния ден на музеите (18 май). Тя е уредена в зала „Асклепий” (бул. България 55) и показва една представителна част от нумизматичното богатство на музея. Експонирани са сребърни и бронзови монети на македонски царе, на редица антични полиси на Балканите и Мала Азия (V – II в. пр.н.е.), римски републикански денари и монети, сечени в периода на Римската империя (І-V в.). Твърде специфични по своята неповторимост и уникалност са римските провинциални монети, сечени от управите на редица градове в пределите на Римската империя, които изобразяват локални особености, събития, личности, архитектурни паметници. В изложбата са включени и монети от периода на Средновековието – медни и корубести монети – скифати, от Византия и България, венециански матапани и дукати. Представена е и част от нумизматичната колекция от монети от късното средновековие и Възраждането – сребърни талери на западноевропейските владетели и градове и османски монети.

Информацията, поднесена от изложените монети, се допълва от показаните карти и снимки, илюстриращи монетната циркулация в района на Кюстендил. Основната идея на авторите на изложбата е не само да се покажат най-атрактивните монети и монетни находки, но и да се придобие една по-цялостна представа за монетната циркулация в района на Кюстендил и кюстендилско.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg